Исторически речник
првѧꙁань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
првѧꙁан, првѧꙁаньпрвѧꙁанꙗ, првѧꙁана, првѧꙁаньꙗпрвѧꙁаню, првѧꙁанѹ, првѧꙁаньюпрвѧꙁанмь, првѧꙁаньмь, првѧꙁанмъ, првѧꙁаньмъ, првѧꙁанмь, првѧꙁанмъпрвѧꙁан, првѧꙁань, првѧꙁанпрвѧꙁанꙗ, првѧꙁана, првѧꙁаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
првѧꙁан, првѧꙁань, првѧꙁанепрвѧꙁанмъ, првѧꙁаньмъ, првѧꙁанмь, првѧꙁаньмь, првѧꙁанмъ, првѧꙁанмь, првѧꙁаномъ, првѧꙁанамъпрвѧꙁан, првѧꙁань, првѧꙁан, првѧꙁанмпрвѧꙁанхъ, првѧꙁаньхъ, првѧꙁанхь, првѧꙁаньхь, првѧꙁанхъ, првѧꙁанхьпрвѧꙁан, првѧꙁаньпрвѧꙁаню, првѧꙁанѹ, првѧꙁанью
NnDu
првѧꙁанма, првѧꙁаньма, првѧꙁанма, првѧꙁанма
првѧꙁань -ꙗ ср Привързване, прикрепване към нещо, завързване же ѹрвавъ сꙙ отъ првꙙꙁаньꙗ.  їꙁъ оградꙑ ꙁлѣꙁъ С 565.18 Изч С првꙙꙁань Нвб Срв привързване веза св везувам несв диал Дюв привезвам несв ВА НТ НГер