Исторически речник
првъпват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
првъпватпрвъпваѭ, првъпваѫ, првъпваѧ, првъпваюпрвъпваш, првъпваеш, првъпваашпрвъпватъ, првъпваетъ, првъпваатъ, првъпвать, првъпваеть, првъпваать, првъпват, првъпвает, првъпваатпрвъпвамъ, првъпваемъ, првъпваамъ, првъпвамь, првъпваемь, првъпваамь, првъпвам, првъпваем, првъпваам, првъпвамо, првъпваемо, првъпваамопрвъпвате, првъпваете, првъпваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
првъпваѭтъ, првъпваѫтъ, првъпваѧтъ, првъпваютъ, првъпваѭть, првъпваѫть, првъпваѧть, првъпвають, првъпваѭт, првъпваѫт, првъпваѧт, првъпваютпрвъпвавѣ, првъпваевѣ, првъпваавѣпрвъпвата, првъпваета, првъпваатапрвъпвате, првъпваете, првъпваатепрвъпвапрвъпва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
првъпвамъ, првъпвамь, првъпвампрвъпватепрвъпвавѣпрвъпватапрвъпвахъ, првъпвахь, првъпвахпрвъпва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
првъпвапрвъпвахомъ, првъпвахомь, првъпвахом, првъпвахмꙑпрвъпвастепрвъпвашѧ, првъпвашѫ, првъпваша, првъпваше, првъпвахѫпрвъпваховѣпрвъпваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
првъпвастепрвъпваахъ, првъпвахъ, првъпваахь, првъпвахь, првъпваах, првъпвахпрвъпвааше, првъпвашепрвъпвааше, првъпвашепрвъпваахомъ, првъпвахомъ, првъпваахомь, првъпвахомь, првъпваахом, првъпвахомпрвъпваашете, првъпвашете, првъпваасте, првъпвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
првъпваахѫ, првъпвахѫ, првъпваахѹ, првъпвахѹпрвъпвааховѣ, првъпваховѣпрвъпваашета, првъпвашета, првъпвааста, првъпвастапрвъпваашете, првъпвашете, првъпваасте, првъпвасте
првъпват -првъпваѭ -првъпваш несв Призовавам, зова, извиквам някого кога првъпватъ мѡӱс глагол҄ꙙ С 435.22—23 Изч С Гр ἐπιβοάομαι Нвб Срв въпия книж остар ОА ВА ЕтМл БТР РБЕ