Исторически речник
прврѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прврѣщпрврьгѫ, првръгѫ, првьргѫ, прврьгѹ, првръгѹ, првьргѹпрврьжеш, првръжеш, првьржешпрврьжетъ, првръжетъ, првьржетъ, прврьжеть, првръжеть, првьржеть, прврьжет, првръжет, првьржетпрврьжемъ, првръжемъ, првьржемъ, прврьжемь, првръжемь, првьржемь, прврьжем, првръжем, првьржем, прврьжемо, првръжемо, првьржемопрврьжете, првръжете, првьржете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прврьгѫтъ, првръгѫтъ, првьргѫтъ, прврьгѹтъ, првръгѹтъ, првьргѹтъ, прврьгѫть, првръгѫть, првьргѫть, прврьгѹть, првръгѹть, првьргѹть, прврьгѫт, првръгѫт, првьргѫт, прврьгѹт, првръгѹт, првьргѹтпрврьжевѣ, првръжевѣ, првьржевѣпрврьжета, првръжета, првьржетапрврьжете, првръжете, првьржетепрврьꙃ, првръꙃ, прврьꙁ, првръꙁпрврьꙃ, првръꙃ, прврьꙁ, првръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прврьꙃѣмъ, првръꙃѣмъ, прврьꙁѣмъ, првръꙁѣмъ, прврьꙃѣмь, првръꙃѣмь, прврьꙁѣмь, првръꙁѣмь, прврьꙃѣм, првръꙃѣм, прврьꙁѣм, првръꙁѣмпрврьꙃѣте, првръꙃѣте, прврьꙁѣте, првръꙁѣтепрврьꙃѣвѣ, првръꙃѣвѣ, прврьꙁѣвѣ, првръꙁѣвѣпрврьꙃѣта, првръꙃѣта, прврьꙁѣта, првръꙁѣтапрврьгъ, првръгъ, прврьгохъ, првръгохъ, првьргохъ, прврьгь, првръгь, прврьгохь, првръгохь, првьргохь, прврьгох, првръгох, првьргохпрврьже, првръже, првьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прврьже, првръже, првьржепрврьгомъ, првръгомъ, прврьгохомъ, првръгохомъ, првьргохомъ, прврьгомь, првръгомь, прврьгохомь, првръгохомь, првьргохомь, прврьгохом, првръгохом, првьргохомпрврьжете, првръжете, прврьгосте, првръгосте, првьргостепрврьгѫ, првръгѫ, прврьгошѧ, првръгошѧ, првьргошѧ, прврьгошѫ, првръгошѫ, првьргошѫ, прврьгоша, првръгоша, првьргоша, прврьгоше, првръгоше, првьргошепрврьговѣ, првръговѣ, прврьгоховѣ, првръгоховѣ, првьргоховѣпрврьжета, првръжета, прврьгоста, првръгоста, првьргоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прврьжете, првръжете, прврьгосте, првръгосте, првьргостепрвръжахъ, првръжахь, првръжахпрвръжашепрвръжашепрвръжахомъ, првръжахомь, првръжахомпрвръжашете, првръжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
првръжахѫ, првръжахѹпрвръжаховѣпрвръжашета, првръжастапрвръжашете, првръжасте
прврѣщ -прврьгѫ -прврьжеш св 1. Захвърля, изхвърля някъде првръженъ бꙑстъ въ островъ С 539.4 2. Сложа, поставя прстѫпшѧ къ немѹ народ мъ(но)ꙁ. ꙇмѫще ... хромꙑ ... ꙇ првръгѫ ѩ къ ногама свама.  сцѣл ѩ М Мт 15.30 З 3. Прен. Предоставя, предам къ тебѣ прівръженъ есмъ ꙁ ложеꙁнъ СП 21.11 Срв. СЕ62а 19—20 прврѣщ себе προσρήσσω Хвърля се, устремя се към нещо  плаѫшт прврьже себе къ двъремъ С 516.5 Изч М З СП СЕ С Гр ῥίπτω ἐπιρρίπτω προσρήσσω пріврѣщ Нвб Срв връгам остар и диал Дюв НГер въргам остар диал МлБТР ДА