Исторически речник
првлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
првлатпрвлаѫ, првлаѹпрвлашпрвлатъ, првлать, првлатпрвламъ, првламь, првлам, првламопрвлате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
првлаѧтъ, првлаѧть, првлаѧтпрвлавѣпрвлатапрвлатепрвлапрвла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
првламъ, првламь, првлампрвлатепрвлавѣпрвлатапрвлахъ, првлахь, првлахпрвла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
првлапрвлахомъ, првлахомь, првлахом, првлахмꙑпрвластепрвлашѧ, првлашѫ, првлаша, првлаше, првлахѫпрвлаховѣпрвласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
првластепрвлааахъ, првлаахъ, првлааахь, првлаахь, првлааах, првлаахпрвлаааше, првлаашепрвлаааше, првлаашепрвлааахомъ, првлаахомъ, првлааахомь, првлаахомь, првлааахом, првлаахомпрвлааашете, првлаашете, првлааасте, првлаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
првлааахѫ, првлаахѫ, првлааахѹ, првлаахѹпрвлаааховѣ, првлааховѣпрвлааашета, првлаашета, првлаааста, првлаастапрвлааашете, првлаашете, првлааасте, првлаасте
првлат -првлаѫ -првлаш несв 1. Привличам, притеглям някого или нещо към себе си рока твоего боѩ сѧ къ себѣ првлатъ влънꙑ своѩ СЕ 1а 23 2. Прен. Бозая, суча ꙗко се мат ꙙдолюба. подавъш съсъ младеньцѹ. веселтъ сꙙ дѣтштꙋ првлаꙙштѹ мꙙкъкѫ пштѫ млѣка С 312.5 Изч СЕ С Гр ἐφέλκω ἀφέλκω Нвб привлачам остар диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл Срв привличам