Исторически речник
првтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
првтатпрвтаѭ, првтаѫ, првтаѧ, првтаюпрвташ, првтаеш, првтаашпрвтатъ, првтаетъ, првтаатъ, првтать, првтаеть, првтаать, првтат, првтает, првтаатпрвтамъ, првтаемъ, првтаамъ, првтамь, првтаемь, првтаамь, првтам, првтаем, првтаам, првтамо, првтаемо, првтаамопрвтате, првтаете, првтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
првтаѭтъ, првтаѫтъ, првтаѧтъ, првтаютъ, првтаѭть, првтаѫть, првтаѧть, првтають, првтаѭт, првтаѫт, првтаѧт, првтаютпрвтавѣ, првтаевѣ, првтаавѣпрвтата, првтаета, првтаатапрвтате, првтаете, првтаатепрвтапрвта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
првтамъ, првтамь, првтампрвтатепрвтавѣпрвтатапрвтахъ, првтахь, првтахпрвта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
првтапрвтахомъ, првтахомь, првтахом, првтахмꙑпрвтастепрвташѧ, првташѫ, првташа, првташе, првтахѫпрвтаховѣпрвтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
првтастепрвтаахъ, првтахъ, првтаахь, првтахь, првтаах, првтахпрвтааше, првташепрвтааше, првташепрвтаахомъ, првтахомъ, првтаахомь, првтахомь, првтаахом, првтахомпрвтаашете, првташете, првтаасте, првтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
првтаахѫ, првтахѫ, првтаахѹ, првтахѹпрвтааховѣ, првтаховѣпрвтаашета, првташета, првтааста, првтастапрвтаашете, првташете, првтаасте, првтасте
првтат -првтаѭ -првташ св За птица — свия гнездо на тꙑ пьтіцѩ нбнꙑѩ прівітаѭтъ. отъ срѣдꙑ камьньѣ дадѩтъ гласъ СП 103.12 Изч СП Гр κατασκηνόω прівітат Нвб Срв привитавам остар ВА