Исторически речник
првестII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
првестпрвеꙁѫ, првеꙁѹпрвеꙁешпрвеꙁетъ, првеꙁеть, првеꙁетпрвеꙁемъ, првеꙁемь, првеꙁем, првеꙁемопрвеꙁете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
првеꙁѫтъ, првеꙁѹтъ, првеꙁѫть, првеꙁѹть, првеꙁѫт, првеꙁѹтпрвеꙁевѣпрвеꙁетапрвеꙁетепрвеꙁпрвеꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
првеꙁѣꙁмъ, првеꙁѣꙁмь, првеꙁѣꙁмпрвеꙁѣтепрвеꙁѣвѣпрвеꙁѣтапрвеꙁохъ, првеꙁохь, првеꙁохпрвеꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
првеꙁепрвеꙁохомъ, првеꙁохомь, првеꙁохом, првеꙁохмꙑпрвеꙁостепрвеꙁошѧ, првеꙁошѫ, првеꙁоша, првеꙁоше, првеꙁохѫпрвеꙁоховѣпрвеꙁоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
првеꙁосте*првеꙁѣахъ*првеꙁѣаше*првеꙁѣаше*првеꙁѣахомъ*првеꙁѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*првеꙁѣахѫ*првеꙁѣаховѣ*првеꙁѣашета*првеꙁѣашете
првест -првеꙁѫ -првеꙁеш св Докарам нещо на определено място повелѣста же мѫтелѣ првест воꙁꙑ С 80.12 посъла же кръкꙑгѫ да вьложвъше вь н҄ѫ ьстьно тѣло прѣподобънаꙿго. првеꙁѫтъ вь велкѫѭ цръкъве С 208.15 Изч С Гр φέρω εἰσκομίζω Нвб привеза диал ВА НГер РРОДД ДА