Исторически речник
прбьрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прбьратпрберѫ, прберѹпрберешпрберетъ, прбереть, прберетпрберемъ, прберемь, прберем, прберемопрберете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прберѫтъ, прберѹтъ, прберѫть, прберѹть, прберѫт, прберѹтпрберевѣпрберетапрберетепрберпрбер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прберѣмъ, прберѣмь, прберѣмпрберѣтепрберѣвѣпрберѣтапрбьрахъ, прбърахъ, прбрахъ, прбьрахь, прбърахь, прбрахь, прбьрах, прбърах, прбрахпрбьра, прбъра, прбра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прбьра, прбъра, прбрапрбьрахомъ, прбърахомъ, прбрахомъ, прбьрахомь, прбърахомь, прбрахомь, прбьрахом, прбърахом, прбрахом, прбьрахмꙑ, прбърахмꙑ, прбрахмꙑпрбьрасте, прбърасте, прбрастепрбьрашѧ, прбърашѧ, прбрашѧ, прбьрашѫ, прбърашѫ, прбрашѫ, прбьраша, прбъраша, прбраша, прбьраше, прбъраше, прбраше, прбьрахѫ, прбърахѫ, прбрахѫпрбьраховѣ, прбъраховѣ, прбраховѣпрбьраста, прбъраста, прбраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прбьрасте, прбърасте, прбрастепрбрахъ, прбрахь, прбрахпрбрашепрбрашепрбрахомъ, прбрахомь, прбрахомпрбрашете, прбрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прбрахѫ, прбрахѹпрбраховѣпрбрашета, прбрастапрбрашете, прбрасте
прбьрат -прберѫ -прбереш св Приема, прибера при себе си бꙑвъ ѹбо въ велцѣ лаврѣ. обрѣте облаженка савѫ дрѹжнꙑ прбравъша рн рънорꙁьць С 283.8 Изч С Гр προσποιέομαι прбрат Нвб прибера ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА