Исторически речник
праꙁдьноват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
праꙁдьноватпраꙁдьнѹѭ, праꙁдьнѹѫ, праꙁдьнѹѧ, праꙁдьнѹюпраꙁдьнѹш, праꙁдьнѹеш, праꙁдьнѹѹшпраꙁдьнѹтъ, праꙁдьнѹетъ, праꙁдьнѹѹтъ, праꙁдьнѹть, праꙁдьнѹеть, праꙁдьнѹѹть, праꙁдьнѹт, праꙁдьнѹет, праꙁдьнѹѹтпраꙁдьнѹмъ, праꙁдьнѹемъ, праꙁдьнѹѹмъ, праꙁдьнѹмь, праꙁдьнѹемь, праꙁдьнѹѹмь, праꙁдьнѹм, праꙁдьнѹем, праꙁдьнѹѹм, праꙁдьнѹмо, праꙁдьнѹемо, праꙁдьнѹѹмопраꙁдьнѹте, праꙁдьнѹете, праꙁдьнѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
праꙁдьнѹѭтъ, праꙁдьнѹѫтъ, праꙁдьнѹѧтъ, праꙁдьнѹютъ, праꙁдьнѹѭть, праꙁдьнѹѫть, праꙁдьнѹѧть, праꙁдьнѹють, праꙁдьнѹѭт, праꙁдьнѹѫт, праꙁдьнѹѧт, праꙁдьнѹютпраꙁдьнѹвѣ, праꙁдьнѹевѣ, праꙁдьнѹѹвѣпраꙁдьнѹта, праꙁдьнѹета, праꙁдьнѹѹтапраꙁдьнѹте, праꙁдьнѹете, праꙁдьнѹѹтепраꙁдьнѹпраꙁдьнѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
праꙁдьнѹмъ, праꙁдьнѹмь, праꙁдьнѹмпраꙁдьнѹтепраꙁдьнѹвѣпраꙁдьнѹтапраꙁдьновахъ, праꙁдьновахь, праꙁдьновахпраꙁдьнова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
праꙁдьновапраꙁдьновахомъ, праꙁдьновахомь, праꙁдьновахом, праꙁдьновахомꙑпраꙁдьновастепраꙁдьновашѧ, праꙁдьновашѫ, праꙁдьноваша, праꙁдьноваше, праꙁдьновахѫпраꙁдьноваховѣпраꙁдьноваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
праꙁдьновастепраꙁдьноваахъ, праꙁдьновахъ, праꙁдьноваахь, праꙁдьновахь, праꙁдьноваах, праꙁдьновахпраꙁдьновааше, праꙁдьновашепраꙁдьновааше, праꙁдьновашепраꙁдьноваахомъ, праꙁдьновахомъ, праꙁдьноваахомь, праꙁдьновахомь, праꙁдьноваахом, праꙁдьновахомпраꙁдьноваашете, праꙁдьновашете, праꙁдьноваасте, праꙁдьновасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
праꙁдьноваахѫ, праꙁдьновахѫ, праꙁдьноваахѹ, праꙁдьновахѹпраꙁдьновааховѣ, праꙁдьноваховѣпраꙁдьноваашета, праꙁдьновашета, праꙁдьновааста, праꙁдьновастапраꙁдьноваашете, праꙁдьновашете, праꙁдьноваасте, праꙁдьновасте
праꙁдьноват -праꙁдьнѹѭ -праꙁдьнѹш несв 1. Освобождавам се от работа, не върша нищо праꙁдъноваахѫ. понꙿеже бѣаше велкаа сѫбота С 125.29—30 Прен.Загубвам същността си, обезсмислям се. істінѣ прішедъші. юже да праꙁдънѹетъ стѣнъ К 7а 15 раꙁарꙗтъ сꙙ ѹбо. ꙁаконꙿ ѹже рьнломъ лежꙙ. дѣлꙑ же праꙁдьнѹѧ С 433.16 2. Прич. сег. деят. като същ. праꙁдьнѹѩ м ед ὁ ἀργῶν Безделник; този, който бездейства нъ не толка тъштета тъѭ праꙁдънѹѭштѹѹмѹ. нъ несътръпѣтꙗ мѫка С 377.30 3. Празнувам, чествам празник, ликувам днеⷭ҇ ... нжьнѣа съ вꙑшънм праꙁдънѹѭтъ СЕ 2b 17—18 аћл съ кꙑ праꙁдънѹѭтъ СЕ 1b 14—15 сего рад ѹбо праꙁдьнѹмь. не квасомъ ꙁьлобꙑ  лѫкавьствꙗ. нъ опрѣснъкъ стотꙑ С 486.5 како м праꙁдьнѹш памꙙть С 510.16  жꙁн бѫдѫштааго вѣка праꙁдьнѹмъ С 486.5 мꙑ сь см праꙁдьнѹмъ С 326.7 4. Прич. сег. деят. като прил. праꙁдьнѹѩ ἑορτάζων Празничен, ликуващ проідѫ сквоꙁѣ мѣсто крова дівъна домѹ бжъѣ. въ гласѣ радованьѣ і сповѣданьѣ. шюма праꙁънѹѭщаго СП 41.5 5. Посвещавам се, отдавам се на нещо же бо о томь праꙁдьноват  радоват сꙙ.  прлпѣт [!] нтоже нѣ того горе С 447.13 кѹпьно праꙁдьноват συμπανηγυρίζω Празнувам заедно а дольн небесънꙑмъ веселмъ ... кѹпно праꙁдьнѹѭште ꙁовѣахѫ С 322.12 Е СП СЕ К С Гр ἑορτάζω συνεορτάζω ἀργέω πανηγυρίζω ἀσχολέω σχολάζω праꙁдъноват праꙁъноват Нвб празднувам остар