Исторически речник
правовѣрьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
правовѣрьнъ, правовѣрьньправовѣрьнаправовѣрьнѹправовѣрьнъ, правовѣрьньправовѣрьнаправовѣрьномь, правовѣрьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
правовѣрьнѣправовѣрьне, правовѣрьнꙑправовѣрьнправовѣрьнъ, правовѣрьньправовѣрьномъ, правовѣрьномьправовѣрьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
правовѣрьнꙑправовѣрьнѣхъ, правовѣрьнѣхьправовѣрьнаправовѣрьнѹправовѣрьномаправовѣрьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
правовѣрьнаправовѣрьнѹправовѣрьноправовѣрьнаправовѣрьномь, правовѣрьномъправовѣрьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
правовѣрьнаправовѣрьнъ, правовѣрьньправовѣрьномъ, правовѣрьномьправовѣрьнаправовѣрьнꙑправовѣрьнѣхъ, правовѣрьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
правовѣрьнѣправовѣрьнѹправовѣрьномаправовѣрьнаправовѣрьнꙑ, правовѣрьнѫправовѣрьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
правовѣрьнѫ, правовѣрьнѹправовѣрьноѭ, правовѣрьноѫ, правовѣрьноѧ, правовѣрьноюправовѣрьнѣправовѣрьнꙑправовѣрьнъ, правовѣрьньправовѣрьнамъ, правовѣрьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
правовѣрьнꙑправовѣрьнамправовѣрьнахъ, правовѣрьнахьправовѣрьнѣправовѣрьнѹправовѣрьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
правовѣрьнꙑ, правовѣрьнꙑ, правовѣрьноправовѣрьнаго, правовѣрьнаего, правовѣрьнааго, правовѣрьнаго, правовѣрьного, правовѣрьнога, правовѣрьнгоправовѣрьнѹмѹ, правовѣрьнѹемѹ, правовѣрьнѹѹмѹ, правовѣрьнѹмѹ, правовѣрьноомѹ, правовѣрьномѹ, правовѣрьноѹмѹ, правовѣрьнмѹправовѣрьнꙑ, правовѣрьнꙑ, правовѣрьноправовѣрьнаго, правовѣрьнаего, правовѣрьнааго, правовѣрьнаго, правовѣрьного, правовѣрьнога, правовѣрьнгоправовѣрьнꙑмь, правовѣрьнꙑмь, правовѣрьнꙑмъ, правовѣрьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
правовѣрьнѣмь, правовѣрьнѣемь, правовѣрьнѣѣмь, правовѣрьнѣамь, правовѣрьнѣмь, правовѣрьнѣмъ, правовѣрьнѣемъ, правовѣрьнѣѣмъ, правовѣрьнѣамъ, правовѣрьнѣмъ, правовѣрьномь, правовѣрьномъправовѣрьнꙑ, правовѣрьнꙑ, правовѣрьноправовѣрьнправовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхь, правовѣрьнꙑхь, правовѣрьнѣхъ, правовѣрьнѣхьправовѣрьнꙑмъ, правовѣрьнꙑмъ, правовѣрьнꙑмь, правовѣрьнꙑмь, правовѣрьнѣмъ, правовѣрьнѣмьправовѣрьнꙑѧ, правовѣрьнꙑꙗ, правовѣрьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
правовѣрьнꙑм, правовѣрьнꙑмправовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхь, правовѣрьнꙑхьправовѣрьнаꙗ, правовѣрьнаа, правовѣрьнаѣправовѣрьнѹю, правовѣрьноюправовѣрьнꙑма, правовѣрьнꙑмаправовѣрьно, правовѣрьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
правовѣрьнаго, правовѣрьнаего, правовѣрьнааго, правовѣрьнаго, правовѣрьного, правовѣрьнога, правовѣрьнгоправовѣрьнѹмѹ, правовѣрьнѹемѹ, правовѣрьнѹѹмѹ, правовѣрьнѹмѹ, правовѣрьноомѹ, правовѣрьномѹ, правовѣрьноѹмѹ, правовѣрьнмѹправовѣрьно, правовѣрьноеправовѣрьнаго, правовѣрьннаего, правовѣрьнааго, правовѣрьнаго, правовѣрьного, правовѣрьнога, правовѣрьнгоправовѣрьнꙑмь, правовѣрьнꙑмь, правовѣрьнꙑмъ, правовѣрьнꙑмъправовѣрьнѣмь, правовѣрьнѣемь, правовѣрьнѣѣмь, правовѣрьнѣамь, правовѣрьнѣмь, правовѣрьнѣмъ, правовѣрьнѣемъ, правовѣрьнѣѣмъ, правовѣрьнѣамъ, правовѣрьнѣмъ, правовѣрьномь, правовѣрьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
правовѣрьно, правовѣрьноеправовѣрьнаꙗ, правовѣрьнаа, правовѣрьнаѣ, правовѣрьнаѧправовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхь, правовѣрьнꙑхь, правовѣрьнѣхъ, правовѣрьнѣхьправовѣрьнꙑмъ, правовѣрьнꙑмъ, правовѣрьнꙑмь, правовѣрьнꙑмь, правовѣрьнѣмъ, правовѣрьнѣмьправовѣрьнаꙗ, правовѣрьнаа, правовѣрьнаѣ, правовѣрьнаѧправовѣрьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
правовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхь, правовѣрьнꙑхьправовѣрьнѣправовѣрьнѹю, правовѣрьноюправовѣрьнꙑма, правовѣрьнꙑмаправовѣрьнаꙗ, правовѣрьнаа, правовѣрьнаѣ, правовѣрьнаѧправовѣрьнꙑѧ, правовѣрьнꙑꙗ, правовѣрьнѫѭ, правовѣрьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
правовѣрьнѣ, правовѣрьноправовѣрьнѫѭ, правовѣрьнѹю, правовѣрьноѭ, правовѣрьноюправовѣрьнѫѭ, правовѣрьноѫ, правовѣрьноѧ, правовѣрьноюправовѣрьнѣправовѣрьнꙑѧ, правовѣрьнꙑꙗ, правовѣрьнꙑеправовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнѣхъ, правовѣрьнꙑхь, правовѣрьнꙑхь, правовѣрьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
правовѣрьнꙑмъ, правовѣрьнꙑмъ, правовѣрьнѣмъ, правовѣрьнꙑмь, правовѣрьнꙑмь, правовѣрьнѣмьправовѣрьнꙑѧ, правовѣрьнꙑꙗ, правовѣрьнꙑеправовѣрьнꙑм, правовѣрьнꙑмправовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхъ, правовѣрьнꙑхь, правовѣрьнꙑхьправовѣрьнѣправовѣрьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
правовѣрьнꙑма, правовѣрьнꙑмаправовѣрьнѣ, правовѣрьнѣшправовѣрьнѣшаправовѣрьнѣшѹ, правовѣрьнѣшюправовѣрьнѣправовѣрьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
правовѣрьнѣшемь, правовѣрьнѣшемъправовѣрьнѣшправовѣрьнѣправовѣрьнѣше, правовѣрьнѣшправовѣрьнѣшь, правовѣрьнѣшъправовѣрьнѣшемъ, правовѣрьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
правовѣрьнѣшѧправовѣрьнѣшправовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхьправовѣрьнѣшаправовѣрьнѣшѹ, правовѣрьнѣшюправовѣрьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
правовѣрьнѣе, правовѣрьнѣ, правовѣрьнѣшеправовѣрьнѣшаправовѣрьнѣшѹ, правовѣрьнѣшюправовѣрьнѣе, правовѣрьнѣ, правовѣрьнѣшеправовѣрьнѣшаправовѣрьнѣшемь, правовѣрьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
правовѣрьнѣшправовѣрьнѣе, правовѣрьнѣправовѣрьнѣша, правовѣрьнѣшправовѣрьнѣшь, правовѣрьнѣшъправовѣрьнѣшемъ, правовѣрьнѣшемьправовѣрьнѣша, правовѣрьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
правовѣрьнѣшправовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхьправовѣрьнѣшправовѣрьнѣшѹ, правовѣрьнѣшюправовѣрьнѣшемаправовѣрьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
правовѣрьнѣшѧ, правовѣрьнѣшѫ, правовѣрьнѣшеправовѣрьнѣшправовѣрьнѣшѫ, правовѣрьнѣшѧ, правовѣрьнѣшѹправовѣрьнѣшеѭ, правовѣрьнѣшеѫ, правовѣрьнѣшеѧ, правовѣрьнѣшеюправовѣрьнѣшправовѣрьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
правовѣрьнѣшѧ, правовѣрьнѣшѫ, правовѣрьнѣшеправовѣрьнѣшь, правовѣрьнѣшъправовѣрьнѣшамъ, правовѣрьнѣшамьправовѣрьнѣшѧ, правовѣрьнѣше, правовѣрьнѣшѫправовѣрьнѣшамправовѣрьнѣшахъ, правовѣрьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
правовѣрьнѣшправовѣрьнѣшѹ, правовѣрьнѣшюправовѣрьнѣшамаправовѣрьнѣ, правовѣрьнѣшправовѣрьнѣшаго, правовѣрьнѣшаего, правовѣрьнѣшааго, правовѣрьнѣшагоправовѣрьнѣшѹмѹ, правовѣрьнѣшѹемѹ, правовѣрьнѣшѹѹмѹ, правовѣрьнѣшѹмѹ, правовѣрьнѣшюмѹ, правовѣрьнѣшюемѹ, правовѣрьнѣшюѹмѹ, правовѣрьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
правовѣрьнѣправовѣрьнѣшаго, правовѣрьнѣшаего, правовѣрьнѣшааго, правовѣрьнѣшагоправовѣрьнѣшмь, правовѣрьнѣшмь, правовѣрьнѣшмъ, правовѣрьнѣшмъправовѣрьнѣшмь, правовѣрьнѣшмь, правовѣрьнѣшмъ, правовѣрьнѣшмъправовѣрьнѣправовѣрьнѣше, правовѣрьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
правовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхь, правовѣрьнѣшхьправовѣрьнѣшмъ, правовѣрьнѣшмъ, правовѣрьнѣшмьправовѣрьнѣшѧѧ, правовѣрьнѣшее, правовѣрьнѣшѫѫправовѣрьнѣшм, правовѣрьнѣшмправовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхьправовѣрьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
правовѣрьнѣшѹю, правовѣрьнѣшююправовѣрьнѣшма, правовѣрьнѣшмаправовѣрьнѣе, правовѣрьнѣ, правовѣрьнѣшее, правовѣрьнѣшеправовѣрьнѣшаго, правовѣрьнѣшаего, правовѣрьнѣшааго, правовѣрьнѣшагоправовѣрьнѣшѹмѹ, правовѣрьнѣшѹемѹ, правовѣрьнѣшѹѹмѹ, правовѣрьнѣшѹмѹ, правовѣрьнѣшюмѹ, правовѣрьнѣшюемѹ, правовѣрьнѣшюѹмѹ, правовѣрьнѣшюмѹправовѣрьнѣе, правовѣрьнѣ, правовѣрьнѣшее, правовѣрьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
правовѣрьнѣшаго, правовѣрьнѣшаего, правовѣрьнѣшааго, правовѣрьнѣшагоправовѣрьнѣшмь, правовѣрьнѣшмь, правовѣрьнѣшмъ, правовѣрьнѣшмъправовѣрьнѣшмь, правовѣрьнѣшмь, правовѣрьнѣшмъ, правовѣрьнѣшмъправовѣрьнѣе, правовѣрьнѣ, правовѣрьнѣшее, правовѣрьнѣшеправовѣрьнѣшаꙗ, правовѣрьнѣшаѣ, правовѣрьнѣшаѧправовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхь, правовѣрьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
правовѣрьнѣшмъ, правовѣрьнѣшмъ, правовѣрьнѣшмьправовѣрьнѣшаꙗ, правовѣрьнѣшаѣ, правовѣрьнѣшаѧправовѣрьнѣшм, правовѣрьнѣшмправовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхьправовѣрьнѣшправовѣрьнѣшѹю, правовѣрьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
правовѣрьнѣшма, правовѣрьнѣшмаправовѣрьнѣшꙗ, правовѣрьнѣшѣ, правовѣрьнѣшаꙗправовѣрьнѣшѧѧ, правовѣрьнѣшѧѩ, правовѣрьнѣшѫѫ, правовѣрьнѣшаѧ, правовѣрьнѣшее, правовѣрьнѣшеѥправовѣрьнѣшправовѣрьнѣшѫѫ, правовѣрьнѣшѫѭ, правовѣрьнѣшѧѧ, правовѣрьнѣшѧѩ, правовѣрьнѣшююправовѣрьнѣшѫѫ, правовѣрьнѣшѫѭ, правовѣрьнѣшѧѧ, правовѣрьнѣшѧѩ, правовѣрьнѣшюю, правовѣрьнѣшеѭ, правовѣрьнѣшеѫ, правовѣрьнѣшеѧ, правовѣрьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
правовѣрьнѣшправовѣрьнѣшꙗ, правовѣрьнѣшѣправовѣрьнѣшѧѧ, правовѣрьнѣшѧѩ, правовѣрьнѣшѫѫ, правовѣрьнѣшаѧ, правовѣрьнѣшее, правовѣрьнѣшеѥправовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхь, правовѣрьнѣшхьправовѣрьнѣшмъ, правовѣрьнѣшмъ, правовѣрьнѣшмь, правовѣрьнѣшмьправовѣрьнѣшѧѧ, правовѣрьнѣшѧѩ, правовѣрьнѣшѫѫ, правовѣрьнѣшаѧ, правовѣрьнѣшее, правовѣрьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
правовѣрьнѣшм, правовѣрьнѣшмправовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхъ, правовѣрьнѣшхь, правовѣрьнѣшхьправовѣрьнѣшправовѣрьнѣшѹю, правовѣрьнѣшююправовѣрьнѣшма, правовѣрьнѣшма
правовѣрьнъ -ꙑ прил Истинно вярващ, правоверен еже т въꙁдаѭ ꙁа сѧ. ꙇ ꙁа правовѣрънꙑѩ рабꙑ твоѩ СЕ 79b 6 помѧн гі (в)ꙿсе епскпъство. правовѣръное СС IIIb 19 постав мъ цѣсарꙗ ... мѫжа вѣръна ...  правовѣръна С 197.3 Сма вьсѣка ересь потрѣб сѧ  правовѣре процвьте • вѣньаваѧ прововѣрьнꙑѧ сповѣдьнкꙑ КО Мих. И ѿ не́го бѣ́ше то́ꙗ стый ѿць на́шь нико́лае. И не́говите роди́теле бѣ́ха хрⷭ҇тїа́не правовѣ́рны. не бѣха тврь́дѣ болѣ́ре, ни́ па́кь сырома́си. Ами́ посрѣⷣ Тр. дам. 257 иꙁложиша правовѣрныѧ вѣры нашеѧ Бел. 14 скрьн же естъ вьсѣкъ правовѣрьнъ л вьсѣкъ тогожде естьства сꙑ КО троиц. Като същ. правовѣрьн м мн οἱ ὀρϑόδοξοι Тези, които изповядват правилната вяра Пр благовѣрьнѣемь же ц͞р Мхалѣ правовѣрьн съборъ сътворьше • пѹстшѧ его на ереткꙑ тꙑ •  вьсѭ ꙁълобѫ хъ попал д͞ховьнѫѭ слоѭ КО Кир. цр͠ковное ѡснованіе ѡтъщетмъ .  правовѣрнⷯы оуші поглоушат створмъ . аще не словесы тнⷭым сѫ . сповѣмъ справлена Сб.Герм. 49б ѫзикь ѥ҃ • правовѣрни(х) на свѣ(т) • а҃• бльгаре •в҃• грьци •г҃• сїриа(не) • д҃• ивере •е҃• роуси • в тѣхь сѫ(т) •г҃• книгьі правовѣрни(х) • грь(ч)ска и бльгарьска • и иверьска УкИХ 51r-v отврьꙁ цръкв правовѣрънꙑхъ С 191.29—30 Срв. С192.8—9 С192.29 С194.14—15 повелѣ вьсꙙ свꙙтꙑѧ божѧ цръкв правовѣрънꙑхъ ꙁатворт С 190.24—25 правовѣрьнꙑхъ ѹень τὸ τῶν δογμάτων μάϑημα Правилното, истинското учение велко ѹбо естъ пртѧжане правовѣрънъхъ. ѹене ХЛ II Вб 19—20 СС СЕ С ХЛ КО Мих. Сб. Герм. Ук. ИХ Тр. дам. КО троиц. КО Кир. Калка от гр ὀρϑόδοξος [τῶν] ὀρϑοδόξων Превежда и гр. ὁ τῆς ὀρϑοδόξου πίστεως правовѣрънъ Нвб правоверен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР