Исторически речник
правл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
правл҄ен, правл҄еньправл҄енꙗ, правл҄ена, правл҄еньꙗправл҄еню, правл҄енѹ, правл҄еньюправл҄енмь, правл҄еньмь, правл҄енмъ, правл҄еньмъ, правл҄енмь, правл҄енмъправл҄ен, правл҄ень, правл҄енправл҄енꙗ, правл҄ена, правл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
правл҄ен, правл҄ень, правл҄енеправл҄енмъ, правл҄еньмъ, правл҄енмь, правл҄еньмь, правл҄енмъ, правл҄енмь, правл҄еномъ, правл҄енамъправл҄ен, правл҄ень, правл҄ен, правл҄енмправл҄енхъ, правл҄еньхъ, правл҄енхь, правл҄еньхь, правл҄енхъ, правл҄енхьправл҄ен, правл҄еньправл҄еню, правл҄енѹ, правл҄енью
NnDu
правл҄енма, правл҄еньма, правл҄енма, правл҄енма
правл҄ень -ꙗ ср 1. Правило, ръководен принцип, предписание да хранш тꙑ мѣрꙑ.  данааго т правьнꙗ раскаꙁш С 383.10—11 Манастирски устав. сце епскѹпьство невол҄еѭ прмъ. правьнꙗ рънорꙁъскааго жтꙗ не ꙁмѣн С 280.16—17 2. Справедливост, правда жеꙁлъ правеню. жеꙁлъ цръствѣ твоего Е 6б 15—16 Изч Е С Гр κανών εὐϑύτης правьн правен Нвб правление остар ВА