Исторически речник
пощень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
пощен, пощеньпощенꙗ, пощена, пощеньꙗпощеню, пощенѹ, пощеньюпощенмь, пощеньмь, пощенмъ, пощеньмъ, пощенмь, пощенмъпощен, пощень, пощенпощенꙗ, пощена, пощеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
пощен, пощень, пощенепощенмъ, пощеньмъ, пощенмь, пощеньмь, пощенмъ, пощенмь, пощеномъ, пощенамъпощен, пощень, пощен, пощенмпощенхъ, пощеньхъ, пощенхь, пощеньхь, пощенхъ, пощенхьпощен, пощеньпощеню, пощенѹ, пощенью
NnDu
пощенма, пощеньма, пощенма, пощенма
пощень -ꙗ ср Въздържание, умереност, усъвършенстване ѹготовт сѧ ... на пощене плът СЕ 90а 19 да сътѧжмъ подобаѭщаа стꙑмъ ... пощене тръпѣне СЕ 92а 6 прѣбꙑваеш л въ манастꙑр. ꙇ пощень. до послѣдьнѣаго. ꙁдꙑханѣ твоего СЕ 87а 9—10 ѡ просвѣтт сѧ дш его. въ трѣꙁвень. ꙇ пощень СЕ 98а 25 велью іспꙑтанью. ꙇ поштенью се съподобішѧ К 2b 21 поштень тѣлесно творꙙтъ С 497.8 СЕ К С Гр ἄσκησις ἐγκράτεια пощене поштень Нвб Срв постене НТ НГер ЕтМл АР