Исторически речник
порьпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
порьпатпорѣплѭ, порьпаѭ, порьпаѫ, порѣплѧ, порьпаѧ, порѣплю, порьпаюпорѣплш, порьпаш, порьпаешпорѣплтъ, порьпатъ, порьпаетъ, порѣплть, порьпать, порьпаеть, порѣплт, порьпат, порьпаетпорѣплмъ, порьпамъ, порьпаемъ, порѣплмь, порьпамь, порьпаемь, порѣплм, порьпам, порьпаемпорѣплте, порьпате, порьпаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
порѣплѭтъ, порьпаѭтъ, порьпаѫтъ, порѣплѧтъ, порьпаѧтъ, порѣплютъ, порьпаютъ, порѣплѭть, порьпаѭть, порьпаѫть, порѣплѧть, порьпаѧть, порѣплють, порьпають, порѣплѭт, порьпаѭт, порьпаѫт, порѣплѧт, порьпаѧт, порѣплют, порьпаютпорѣплвѣ, порьпавѣ, порьпаевѣпорѣплта, порьпата, порьпаетапорѣплте, порьпате, порьпаетепорѣпл, порьпапорѣпл, порьпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
порѣплмъ, порѣплѣмъ, порѣплꙗмъ, порьпамъ, порѣплмь, порѣплѣмь, порѣплꙗмь, порьпамь, порѣплм, порѣплѣм, порѣплꙗм, порьпампорѣплте, порѣплѣте, порѣплꙗте, порьпатепорѣплвѣ, порѣплѣвѣ, порѣплꙗвѣ, порьпавѣпорѣплта, порѣплѣта, порѣплꙗта, порьпатапорьпахъ, порьпахь, порьпахпорьпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
порьпапорьпахомъ, порьпахомь, порьпахом, порьпахмꙑпорьпастепорьпашѧ, порьпашѫ, порьпаша, порьпаше, порьпахѫпорьпаховѣпорьпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
порьпастепорьпаахъ, порьпахъ, порьпаахь, порьпахь, порьпаах, порьпахпорьпааше, порьпашепорьпааше, порьпашепорьпаахомъ, порьпахомъ, порьпаахомь, порьпахомь, порьпаахом, порьпахомпорьпаашете, порьпашете, порьпаасте, порьпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
порьпаахѫ, порьпахѫ, порьпаахѹ, порьпахѹпорьпааховѣ, порьпаховѣпорьпаашета, порьпашета, порьпааста, порьпастапорьпаашете, порьпашете, порьпаасте, порьпасте
порьпат -порьпаѭ -порьпаш несв св Почерпвам, загребвам [вода], начерпвам даждъ м сѭ водѫ. да н жѧждѫ н прхождѫ сѣмо поръпатъ М Йо 4.15 З А пріде жена отъ самаріѩ поръпатъ водꙑ А Йо 4.7 да вꙿс поръпаѭще. ꙇ премлѭще отъ неѩ ... да мѫтъ ѩ въ ощене СЕ 5а 14 сътвор ѭ бꙑт вꙿсѣмъ. поръпаѭщмъ отъ неѩ ... блгвенью ꙇстоьнкъ СЕ 6b 16 Изч М З А СЕ Гр ἀντλέω ἀρύομαι поръпат Нвб почерпвам, почерпя ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР