Исторически речник
порьпальнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
порьпальнкъ, порьпальнкь, порьпалънкъ, порьпалънкь, порьпалнкъ, порьпалнкьпорьпальнка, порьпалънка, порьпалнкапорьпальнкѹ, порьпалънкѹ, порьпалнкѹпорьпальнкъ, порьпальнкь, порьпалънкъ, порьпалънкь, порьпалнкъ, порьпалнкьпорьпальнка, порьпалънка, порьпалнкапорьпальнкомь, порьпальнкомъ, порьпалънкомь, порьпалънкомъ, порьпалнкомь, порьпалнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
порьпальнцѣ, порьпалънцѣ, порьпалнцѣпорьпальне, порьпалъне, порьпалнепорьпальнц, порьпалънц, порьпалнцпорьпальнкъ, порьпальнкь, порьпалънкъ, порьпалънкь, порьпалнкъ, порьпалнкьпорьпальнкомъ, порьпальнкомь, порьпалънкомъ, порьпалънкомь, порьпалнкомъ, порьпалнкомьпорьпальнкꙑ, порьпалънкꙑ, порьпалнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
порьпальнкꙑ, порьпалънкꙑ, порьпалнкꙑпорьпальнцѣхъ, порьпальнцѣхь, порьпалънцѣхъ, порьпалънцѣхь, порьпалнцѣхъ, порьпалнцѣхьпорьпальнка, порьпалънка, порьпалнкапорьпальнкѹ, порьпалънкѹ, порьпалнкѹпорьпальнкома, порьпалънкома, порьпалнкома
порьпальнкъ м Черпак, съд за загребване и пиене на вода н поръпальнка ꙇмаш. ꙇ кладѧѕь естъ глѫбокъ З Йо 4.11 Изч З А Гр ἄντλημα поръпальнкъ поръпалнкъ Нвб Срв почерпало ср остар диал ВА