Исторически речник
порьпало  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
порьпалопорьпалапорьпалѹпорьпаломь, порьпаломъпорьпалѣпорьпала
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
порьпалъ, порьпальпорьпаломъ, порьпаломьпорьпалꙑпорьпалѣхъ, порьпалѣхь, порьпалохъ, порьпалохьпорьпалѣпорьпалѹ
NnDu
порьпалома
порьпало ср Черпак, съд за загребване и пиене на вода н поръпала маш.  стѹденецъ естъ глѫбокъ М Йо 4.11 Изч М Гр ἄντλημα поръпало Нвб почерпало остар диал ВА