Исторически речник
потат [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потатпотаѭ, потаѫ, потаѧ, потаюпоташ, потаеш, потаашпотатъ, потаетъ, потаатъ, потать, потаеть, потаать, потат, потает, потаатпотамъ, потаемъ, потаамъ, потамь, потаемь, потаамь, потам, потаем, потаам, потамо, потаемо, потаамопотате, потаете, потаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
потаѭтъ, потаѫтъ, потаѧтъ, потаютъ, потаѭть, потаѫть, потаѧть, потають, потаѭт, потаѫт, потаѧт, потаютпотавѣ, потаевѣ, потаавѣпотата, потаета, потаатапотате, потаете, потаатепотапота
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
потамъ, потамь, потампотатепотавѣпотатапотахъ, потахь, потахпота
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
потапотахомъ, потахомь, потахом, потахмꙑпотастепоташѧ, поташѫ, поташа, поташе, потахѫпотаховѣпотаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
потастепотаахъ, потахъ, потаахь, потахь, потаах, потахпотааше, поташепотааше, поташепотаахомъ, потахомъ, потаахомь, потахомь, потаахом, потахомпотаашете, поташете, потаасте, потасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
потаахѫ, потахѫ, потаахѹ, потахѹпотааховѣ, потаховѣпотаашета, поташета, потааста, потастапотаашете, поташете, потаасте, потасте
потат -потаѭ -поташ несв 1. Чета, прочитам текст потаѭтъ сꙙ вамъ. кн҄гꙑ сѫдскъѩ С 127.15—16 шесть на десꙙте лѣтъ сътворхъ въ анагностьствѣ. потаѧ кн҄гꙑ божѧ ...  ... потаѧ хрстосово еуаггел С 227.13,14—15 кън҄гꙑ потааше С 274.28 2. Прич. сег. деят. като същ. потаѭще м мн οἱ ἀναγιγνώσκοντες, οἱ ἐντυγχάνοντες Тези, които четат; четящите бѫд же вьсѣмъ намъ потаѭштмъ же  послѹшаѭштмъ С 123.27 съпсат. на въꙁгражден  ѹспѣхъ.  съпасен  ѹспѣхъ потаѭштмъ С 271.29—30 потат сѧ Изч С Гр ἀναγιγνώσκω κατατάσσω Нвб Срв почитам ’чета малко, от време на време’ ОА ВА АК БТР