Исторически речник
постII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
постпоьтѫ, поътѫ, потѫ, поьтѹ, поътѹ, потѹпоьтеш, поътеш, потешпоьтетъ, поътетъ, потетъ, поьтеть, поътеть, потеть, поьтет, поътет, потетпоьтемъ, поътемъ, потемъ, поьтемь, поътемь, потемь, поьтем, поътем, потем, поьтемо, поътемо, потемопоьтете, поътете, потете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поьтѫтъ, поътѫтъ, потѫтъ, поьтѹтъ, поътѹтъ, потѹтъ, поьтѫть, поътѫть, потѫть, поьтѹть, поътѹть, потѹть, поьтѫт, поътѫт, потѫт, поьтѹт, поътѹт, потѹтпоьтевѣ, поътевѣ, потевѣпоьтета, поътета, потетапоьтете, поътете, потетепоьт, поът, потпоьт, поът, пот
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поьтѣмъ, поътѣмъ, потѣмъ, поьтѣмь, поътѣмь, потѣмь, поьтѣм, поътѣм, потѣмпоьтѣте, поътѣте, потѣтепоьтѣвѣ, поътѣвѣ, потѣвѣпоьтѣта, поътѣта, потѣтапосъ, поьтохъ, поътохъ, потохъ, пось, поьтохь, поътохь, потохь, поьтох, поътох, потохпоьте, поъте, поте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поьте, поъте, потепосомъ, поьтохомъ, поътохомъ, потохомъ, посомь, поьтохомь, поътохомь, потохомь, поьтохом, поътохом, потохом, поьтохмꙑ, поътохмꙑ, потохмꙑпосте, поьтосте, поътосте, потостепосѧ, пошѧ, поьтошѧ, поътошѧ, потошѧ, поша, поше, поьтошѫ, поътошѫ, потошѫ, поьтоша, поътоша, потоша, поьтоше, поътоше, потоше, поьтохѫ, поътохѫ, потохѫпосовѣ, поьтоховѣ, поътоховѣ, потоховѣпоста, поьтоста, поътоста, потоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посте, поьтосте, поътосте, потостепоьтѣахъ, поьтѣхъ, поътѣахъ, поътѣхъ, поьтѣахь, поьтѣхь, поътѣахь, поътѣхь, поьтѣах, поьтѣх, поътѣах, поътѣх, потѧхъ, потѧхь, потѧхпоьтѣаше, поьтѣше, поътѣаше, поътѣше, потѧшепоьтѣаше, поьтѣше, поътѣаше, поътѣше, потѧшепоьтѣахомъ, поьтѣхомъ, поътѣахомъ, поътѣхомъ, поьтѣахомь, поьтѣхомь, поътѣахомь, поътѣхомь, поьтѣахом, поьтѣхом, поътѣахом, поътѣхом, потѧхомъ, потѧхомь, потѧхомпоьтѣашете, поьтѣшете, поътѣашете, поътѣшете, поьтѣасте, поьтѣсте, поътѣасте, поътѣсте, потѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поьтѣахѫ, поьтѣхѫ, поътѣахѫ, поътѣхѫ, поьтѣахѹ, поьтѣхѹ, поътѣахѹ, поътѣхѹ, потѧхѹпоьтѣаховѣ, поьтѣховѣ, поътѣаховѣ, поътѣховѣ, потѧховѣпоьтѣашета, поьтѣшета, поътѣашета, поътѣшета, поьтѣаста, поьтѣста, поътѣаста, поътѣста, потѧстепоьтѣашете, поьтѣшете, поътѣашете, поътѣшете, поьтѣасте, поьтѣсте, поътѣасте, поътѣсте, потѧсте
пост -поьтѫ -поьтеш св 1. Почета; окажа почит, уважение ꙇже не поьтетъ отца л матере своеѩ М Мт 15.5 З влко гі бже нашъ. поетꙑ ка. по обраꙁѹ своемѹ СЕ 7b 1 мѫжь ... еер же нарцамъ епскѹпъскꙑмъ саномъ поьтенъ ... въ ерѹсалмъ пршъдъ С 293.24 плаштанцеѭ бога покрꙑвъша.  поътъша С 458.8 ꙗко  богатꙑѧ равно поьте С 493.9 Възнаградя, надаря. ꙇ аште кто мьнѣ слѹжтъ. поьтетъ і отцъ М Йо 12.26 З А СК тако мѹ жт богъ поьте С 43.9 Уважа, оценя. комсъ рее пот с старость  ѹсрамьꙗ сꙙ сѣднъ свохъ С 227.8 2. Прич. мин. деят. като прил. поьтꙑ τιμήσας Който е удостоил, почел праꙁдьнкъ велкъ мѫтъ. въ славѫ поьтъшааго  колюбвааго ба С 532.15 3. Прич. мин. страд. като същ. поьтен м мн οἱ τιμώμενοι Тези, които са почетени прѣспѣ же сьѭ добротѫ. къ поътеньемь. досажденье поътеньемь (вм. поътенꙑмъ) створь К 10а 10 пае пост προτιμάω Предпочета ѫꙁъкъ пѫть пае пространааго поꙿт С 290.26 пост сѧ М З А СК СЕ К С Гр τιμάω προτιμάω σέβω Нвб почета, почитам ’изказвам почит, уважение’ ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР