Исторически речник
поват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поватповаѭ, поваѫ, поваѧ, поваюповаш, поваеш, поваашповатъ, поваетъ, поваатъ, повать, поваеть, поваать, поват, повает, поваатповамъ, поваемъ, поваамъ, повамь, поваемь, поваамь, повам, поваем, поваам, повамо, поваемо, поваамоповате, поваете, поваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поваѭтъ, поваѫтъ, поваѧтъ, поваютъ, поваѭть, поваѫть, поваѧть, повають, поваѭт, поваѫт, поваѧт, поваютповавѣ, поваевѣ, поваавѣповата, поваета, поваатаповате, поваете, поваатеповапова
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
повамъ, повамь, повамповатеповавѣповатаповахъ, повахь, повахпова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поваповахомъ, повахомь, повахом, повахмꙑповастеповашѧ, повашѫ, поваша, поваше, повахѫповаховѣповаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
повастеповаахъ, повахъ, поваахь, повахь, поваах, повахповааше, повашеповааше, повашеповаахомъ, повахомъ, поваахомь, повахомь, поваахом, повахомповаашете, повашете, поваасте, повасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поваахѫ, повахѫ, поваахѹ, повахѹповааховѣ, поваховѣповаашета, повашета, повааста, повастаповаашете, повашете, поваасте, повасте
поват -поваѭ -поваш несв 1. Почивам [си], отдъхвам, възстановявам силите си съпте проее  поваате М Мт 26.45 З, А, СК. Срв.Мк 14.41 М З пова ѣждь п весел сѧ М Лк 12.19 З А трѹждааше сꙙ. повааше.  работааше нѹжд естьствѹ С 473.30 въстанѣта  повата С 182.5 въꙁлеже мѡус подъ камꙑкомъ велкомъ.  ѹсъпъ повааше С 275.18 камꙑ велкъ мꙙ хотѣ погнест. поваѭштѹ м С 276.2 2. Прен. Почивам, лежа умрял, погребан съм съде поваетъ отъцъ стъ анътѹн КН поваѩ, –ѩ κεκοιμημένος Починал, умрял мънога тѣлеса поваѭштхъ стꙑхъ въсташѧ М Мт 27.52 З СК 3. Пребивавам, намирам се поваѩ въ стꙑхъ. хвала лева СЕ 22а 5 стꙑхъ пркъ ꙇ аплъ рад. вь нхъже поваетъ твоѣ благодѣть прсно СЕ 79а 16 ѣко да гь бъ нашъ. ѹнтъ дшѭ его ... ꙇдеже вꙿс праведьнц поваѭⷮ҇ СЕ 59а 3 Изч М З А СК СЕ С КН Гр ἀναπαύομαι ὑπνώσσω ἀναπαύλης μεταλαγχάνω поіват Нвб почивам [си], почина [си] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА