Исторически речник
похѫпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
похѫптпохѫплѭ, похѫплѧ, похѫпѧ, похѫпьѭ, похѫплюпохѫпшпохѫптъ, похѫпть, похѫптпохѫпмъ, похѫпмь, похѫпм, похѫпмопохѫпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
похѫпѧтъ, похѫпѧть, похѫпѧтпохѫпвѣпохѫптапохѫптепохѫппохѫп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
похѫпмъ, похѫпмь, похѫпмпохѫптепохѫпвѣпохѫптапохѫпхъ, похѫпхь, похѫпхпохѫп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
похѫппохѫпхомъ, похѫпхомь, похѫпхом, похѫпхмꙑпохѫпстепохѫпшѧ, похѫпшѫ, похѫпша, похѫпше, похѫпхѫпохѫпховѣпохѫпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
похѫпсте*похѫплꙗахъ*похѫплꙗаше*похѫплꙗаше*похѫплꙗахомъ*похѫплꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*похѫплꙗахѫ*похѫплꙗаховѣ*похѫплꙗашета*похѫплꙗашете
похѫпт -похѫплѭ -похѫпш св Прегърна, обгърна с ръце [образно] да прметъ . ꙇ похѫптъ.  ꙁащттъ СЕ 92b 13 Изч СЕ Гр ἐπαγκαλίζομαι Нвб Ø