Исторически речник
похꙑтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
похꙑттпохꙑщѫ, похꙑщѹпохꙑтшпохꙑттъ, похꙑтть, похꙑттпохꙑтмъ, похꙑтмь, похꙑтм, похꙑтмопохꙑтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
похꙑтѧтъ, похꙑтѧть, похꙑтѧтпохꙑтвѣпохꙑттапохꙑттепохꙑтпохꙑт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
похꙑтмъ, похꙑтмь, похꙑтмпохꙑттепохꙑтвѣпохꙑттапохꙑтхъ, похꙑтхь, похꙑтхпохꙑт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
похꙑтпохꙑтхомъ, похꙑтхомь, похꙑтхом, похꙑтхмꙑпохꙑтстепохꙑтшѧ, похꙑтшѫ, похꙑтша, похꙑтше, похꙑтхѫпохꙑтховѣпохꙑтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
похꙑтстепохꙑщаахъ, похꙑщахъ, похꙑщаахь, похꙑщахь, похꙑщаах, похꙑщахпохꙑщааше, похꙑщашепохꙑщааше, похꙑщашепохꙑщаахомъ, похꙑщахомъ, похꙑщаахомь, похꙑщахомь, похꙑщаахом, похꙑщахомпохꙑщаашете, похꙑщашете, похꙑщаасте, похꙑщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
похꙑщаахѫ, похꙑщахѫ, похꙑщаахѹ, похꙑщахѹпохꙑщааховѣ, похꙑщаховѣпохꙑщаашета, похꙑщашета, похꙑщааста, похꙑщастапохꙑщаашете, похꙑщашете, похꙑщаасте, похꙑщасте
похꙑтт -похꙑщѫ -похꙑтш св Похитя, хвана, заловя, грабна еда когъда похꙑтітъ ѣко левъ. дшѫ моѭ СП 7.3 еда когъда похꙑттъ ї не бѫдетъ ꙁбавлѣѩ СП 49.22 отъ многъ  раꙁленъ градъ. похꙑштеномъ бꙑвъшемъ крьстꙗномъ ... блюдом бѣахѫ на въпрашан С 97.26—27 вдѣвъше же жърꙿц бꙑвъше похꙑштьше  кѹпно съ вонꙑ. поставшꙙ  прѣдь анупатомъ С 107.9 Изч СП С Гр ἁρπάζω συναρπάζω похꙑтіт Нвб Срв похитя, похитявам, похищавам ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР