Исторически речник
поѹмт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поѹмт сѧпоѹмлѭ, поѹмлѧ, поѹмѧ, поѹмьѭ, поѹмлюпоѹмшпоѹмтъ, поѹмть, поѹмтпоѹммъ, поѹммь, поѹмм, поѹммопоѹмте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поѹмѧтъ, поѹмѧть, поѹмѧтпоѹмвѣпоѹмтапоѹмтепоѹмпоѹм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поѹммъ, поѹммь, поѹммпоѹмтепоѹмвѣпоѹмтапоѹмхъ, поѹмхь, поѹмхпоѹм
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поѹмпоѹмхомъ, поѹмхомь, поѹмхом, поѹмхмꙑпоѹмстепоѹмшѧ, поѹмшѫ, поѹмша, поѹмше, поѹмхѫпоѹмховѣпоѹмста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поѹмсте*поѹмлꙗахъ*поѹмлꙗаше*поѹмлꙗаше*поѹмлꙗахомъ*поѹмлꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*поѹмлꙗахѫ*поѹмлꙗаховѣ*поѹмлꙗашета*поѹмлꙗашете
поѹмт сѧ -поѹмлѭ сѧ -поѹмш сѧ св Вразумя се, стана разумен поѹмлъ л сꙙ с ꙋбо кодрате. л н С 117.24—25 Изч С Гр σωφρονέω Нвб Срв поумнея, поумнявам