Исторически речник
потѣщт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потѣщтпотѣщѫ, потѣщѹпотѣщшпотѣщтъ, потѣщть, потѣщтпотѣщмъ, потѣщмь, потѣщм, потѣщмопотѣщте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
потѣщѧтъ, потѣщѧть, потѣщѧтпотѣщвѣпотѣщтапотѣщте*потѣщ*потѣщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*потѣщмъ*потѣщте*потѣщвѣ*потѣщтапотѣщхъ, потѣщхь, потѣщхпотѣщ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
потѣщпотѣщхомъ, потѣщхомь, потѣщхом, потѣщхмꙑпотѣщстепотѣщшѧ, потѣщшѫ, потѣщша, потѣщше, потѣщхѫпотѣщховѣпотѣщста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
потѣщсте*потѣщаахъ*потѣщааше*потѣщааше*потѣщаахомъ*потѣщаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*потѣщаахѫ*потѣщааховѣ*потѣщаашета*потѣщаашете
потѣщт -потѣщѫ -потѣщш св Потисна, заглуша [чувство] да бꙑхомъ обꙙштрен гнѣва. потѣштл  ѹставл С 407.3 Изч С Гр ὑπονοστέω потѣштт Нвб Ø