Исторически речник
потьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
потьнъ, потьньпотьнапотьнѹпотьнъ, потьньпотьнапотьномь, потьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
потьнѣпотьне, потьнꙑпотьнпотьнъ, потьньпотьномъ, потьномьпотьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
потьнꙑпотьнѣхъ, потьнѣхьпотьнапотьнѹпотьномапотьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
потьнапотьнѹпотьнопотьнапотьномь, потьномъпотьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
потьнапотьнъ, потьньпотьномъ, потьномьпотьнапотьнꙑпотьнѣхъ, потьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
потьнѣпотьнѹпотьномапотьнапотьнꙑ, потьнѫпотьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
потьнѫ, потьнѹпотьноѭ, потьноѫ, потьноѧ, потьноюпотьнѣпотьнꙑпотьнъ, потьньпотьнамъ, потьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
потьнꙑпотьнампотьнахъ, потьнахьпотьнѣпотьнѹпотьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
потьнꙑ, потьнꙑ, потьнопотьнаго, потьнаего, потьнааго, потьнаго, потьного, потьнога, потьнгопотьнѹмѹ, потьнѹемѹ, потьнѹѹмѹ, потьнѹмѹ, потьноомѹ, потьномѹ, потьноѹмѹ, потьнмѹпотьнꙑ, потьнꙑ, потьнопотьнаго, потьнаего, потьнааго, потьнаго, потьного, потьнога, потьнгопотьнꙑмь, потьнꙑмь, потьнꙑмъ, потьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
потьнѣмь, потьнѣемь, потьнѣѣмь, потьнѣамь, потьнѣмь, потьнѣмъ, потьнѣемъ, потьнѣѣмъ, потьнѣамъ, потьнѣмъ, потьномь, потьномъпотьнꙑ, потьнꙑ, потьнопотьнпотьнꙑхъ, потьнꙑхъ, потьнꙑхь, потьнꙑхь, потьнѣхъ, потьнѣхьпотьнꙑмъ, потьнꙑмъ, потьнꙑмь, потьнꙑмь, потьнѣмъ, потьнѣмьпотьнꙑѧ, потьнꙑꙗ, потьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
потьнꙑм, потьнꙑмпотьнꙑхъ, потьнꙑхъ, потьнꙑхь, потьнꙑхьпотьнаꙗ, потьнаа, потьнаѣпотьнѹю, потьноюпотьнꙑма, потьнꙑмапотьно, потьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
потьнаго, потьнаего, потьнааго, потьнаго, потьного, потьнога, потьнгопотьнѹмѹ, потьнѹемѹ, потьнѹѹмѹ, потьнѹмѹ, потьноомѹ, потьномѹ, потьноѹмѹ, потьнмѹпотьно, потьноепотьнаго, потьннаего, потьнааго, потьнаго, потьного, потьнога, потьнгопотьнꙑмь, потьнꙑмь, потьнꙑмъ, потьнꙑмъпотьнѣмь, потьнѣемь, потьнѣѣмь, потьнѣамь, потьнѣмь, потьнѣмъ, потьнѣемъ, потьнѣѣмъ, потьнѣамъ, потьнѣмъ, потьномь, потьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
потьно, потьноепотьнаꙗ, потьнаа, потьнаѣ, потьнаѧпотьнꙑхъ, потьнꙑхъ, потьнꙑхь, потьнꙑхь, потьнѣхъ, потьнѣхьпотьнꙑмъ, потьнꙑмъ, потьнꙑмь, потьнꙑмь, потьнѣмъ, потьнѣмьпотьнаꙗ, потьнаа, потьнаѣ, потьнаѧпотьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
потьнꙑхъ, потьнꙑхъ, потьнꙑхь, потьнꙑхьпотьнѣпотьнѹю, потьноюпотьнꙑма, потьнꙑмапотьнаꙗ, потьнаа, потьнаѣ, потьнаѧпотьнꙑѧ, потьнꙑꙗ, потьнѫѭ, потьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
потьнѣ, потьнопотьнѫѭ, потьнѹю, потьноѭ, потьноюпотьнѫѭ, потьноѫ, потьноѧ, потьноюпотьнѣпотьнꙑѧ, потьнꙑꙗ, потьнꙑепотьнꙑхъ, потьнꙑхъ, потьнѣхъ, потьнꙑхь, потьнꙑхь, потьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
потьнꙑмъ, потьнꙑмъ, потьнѣмъ, потьнꙑмь, потьнꙑмь, потьнѣмьпотьнꙑѧ, потьнꙑꙗ, потьнꙑепотьнꙑм, потьнꙑмпотьнꙑхъ, потьнꙑхъ, потьнꙑхь, потьнꙑхьпотьнѣпотьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
потьнꙑма, потьнꙑмапотьнѣ, потьнѣшпотьнѣшапотьнѣшѹ, потьнѣшюпотьнѣпотьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
потьнѣшемь, потьнѣшемъпотьнѣшпотьнѣпотьнѣше, потьнѣшпотьнѣшь, потьнѣшъпотьнѣшемъ, потьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
потьнѣшѧпотьнѣшпотьнѣшхъ, потьнѣшхьпотьнѣшапотьнѣшѹ, потьнѣшюпотьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
потьнѣе, потьнѣ, потьнѣшепотьнѣшапотьнѣшѹ, потьнѣшюпотьнѣе, потьнѣ, потьнѣшепотьнѣшапотьнѣшемь, потьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
потьнѣшпотьнѣе, потьнѣпотьнѣша, потьнѣшпотьнѣшь, потьнѣшъпотьнѣшемъ, потьнѣшемьпотьнѣша, потьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
потьнѣшпотьнѣшхъ, потьнѣшхьпотьнѣшпотьнѣшѹ, потьнѣшюпотьнѣшемапотьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
потьнѣшѧ, потьнѣшѫ, потьнѣшепотьнѣшпотьнѣшѫ, потьнѣшѧ, потьнѣшѹпотьнѣшеѭ, потьнѣшеѫ, потьнѣшеѧ, потьнѣшеюпотьнѣшпотьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
потьнѣшѧ, потьнѣшѫ, потьнѣшепотьнѣшь, потьнѣшъпотьнѣшамъ, потьнѣшамьпотьнѣшѧ, потьнѣше, потьнѣшѫпотьнѣшампотьнѣшахъ, потьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
потьнѣшпотьнѣшѹ, потьнѣшюпотьнѣшамапотьнѣ, потьнѣшпотьнѣшаго, потьнѣшаего, потьнѣшааго, потьнѣшагопотьнѣшѹмѹ, потьнѣшѹемѹ, потьнѣшѹѹмѹ, потьнѣшѹмѹ, потьнѣшюмѹ, потьнѣшюемѹ, потьнѣшюѹмѹ, потьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
потьнѣпотьнѣшаго, потьнѣшаего, потьнѣшааго, потьнѣшагопотьнѣшмь, потьнѣшмь, потьнѣшмъ, потьнѣшмъпотьнѣшмь, потьнѣшмь, потьнѣшмъ, потьнѣшмъпотьнѣпотьнѣше, потьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
потьнѣшхъ, потьнѣшхъ, потьнѣшхь, потьнѣшхьпотьнѣшмъ, потьнѣшмъ, потьнѣшмьпотьнѣшѧѧ, потьнѣшее, потьнѣшѫѫпотьнѣшм, потьнѣшмпотьнѣшхъ, потьнѣшхъ, потьнѣшхьпотьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
потьнѣшѹю, потьнѣшююпотьнѣшма, потьнѣшмапотьнѣе, потьнѣ, потьнѣшее, потьнѣшепотьнѣшаго, потьнѣшаего, потьнѣшааго, потьнѣшагопотьнѣшѹмѹ, потьнѣшѹемѹ, потьнѣшѹѹмѹ, потьнѣшѹмѹ, потьнѣшюмѹ, потьнѣшюемѹ, потьнѣшюѹмѹ, потьнѣшюмѹпотьнѣе, потьнѣ, потьнѣшее, потьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
потьнѣшаго, потьнѣшаего, потьнѣшааго, потьнѣшагопотьнѣшмь, потьнѣшмь, потьнѣшмъ, потьнѣшмъпотьнѣшмь, потьнѣшмь, потьнѣшмъ, потьнѣшмъпотьнѣе, потьнѣ, потьнѣшее, потьнѣшепотьнѣшаꙗ, потьнѣшаѣ, потьнѣшаѧпотьнѣшхъ, потьнѣшхъ, потьнѣшхь, потьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
потьнѣшмъ, потьнѣшмъ, потьнѣшмьпотьнѣшаꙗ, потьнѣшаѣ, потьнѣшаѧпотьнѣшм, потьнѣшмпотьнѣшхъ, потьнѣшхъ, потьнѣшхьпотьнѣшпотьнѣшѹю, потьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
потьнѣшма, потьнѣшмапотьнѣшꙗ, потьнѣшѣ, потьнѣшаꙗпотьнѣшѧѧ, потьнѣшѧѩ, потьнѣшѫѫ, потьнѣшаѧ, потьнѣшее, потьнѣшеѥпотьнѣшпотьнѣшѫѫ, потьнѣшѫѭ, потьнѣшѧѧ, потьнѣшѧѩ, потьнѣшююпотьнѣшѫѫ, потьнѣшѫѭ, потьнѣшѧѧ, потьнѣшѧѩ, потьнѣшюю, потьнѣшеѭ, потьнѣшеѫ, потьнѣшеѧ, потьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
потьнѣшпотьнѣшꙗ, потьнѣшѣпотьнѣшѧѧ, потьнѣшѧѩ, потьнѣшѫѫ, потьнѣшаѧ, потьнѣшее, потьнѣшеѥпотьнѣшхъ, потьнѣшхъ, потьнѣшхь, потьнѣшхьпотьнѣшмъ, потьнѣшмъ, потьнѣшмь, потьнѣшмьпотьнѣшѧѧ, потьнѣшѧѩ, потьнѣшѫѫ, потьнѣшаѧ, потьнѣшее, потьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
потьнѣшм, потьнѣшмпотьнѣшхъ, потьнѣшхъ, потьнѣшхь, потьнѣшхьпотьнѣшпотьнѣшѹю, потьнѣшююпотьнѣшма, потьнѣшма
потьнъ -ꙑ прил Потен, който се е изпотил гон҄аше  къ ногама стааго конона. трѹдна  потъна отъ тꙙгост С 41.17 Изч С Гр ἱδρωμένος потънъ Нвб потен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР