Исторически речник
потꙑкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потꙑкатпотꙑкаѭ, потꙑкаѫ, потꙑкаѧ, потꙑкаюпотꙑкаш, потꙑкаеш, потꙑкаашпотꙑкатъ, потꙑкаетъ, потꙑкаатъ, потꙑкать, потꙑкаеть, потꙑкаать, потꙑкат, потꙑкает, потꙑкаатпотꙑкамъ, потꙑкаемъ, потꙑкаамъ, потꙑкамь, потꙑкаемь, потꙑкаамь, потꙑкам, потꙑкаем, потꙑкаам, потꙑкамо, потꙑкаемо, потꙑкаамопотꙑкате, потꙑкаете, потꙑкаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
потꙑкаѭтъ, потꙑкаѫтъ, потꙑкаѧтъ, потꙑкаютъ, потꙑкаѭть, потꙑкаѫть, потꙑкаѧть, потꙑкають, потꙑкаѭт, потꙑкаѫт, потꙑкаѧт, потꙑкаютпотꙑкавѣ, потꙑкаевѣ, потꙑкаавѣпотꙑката, потꙑкаета, потꙑкаатапотꙑкате, потꙑкаете, потꙑкаатепотꙑкапотꙑка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
потꙑкамъ, потꙑкамь, потꙑкампотꙑкатепотꙑкавѣпотꙑкатапотꙑкахъ, потꙑкахь, потꙑкахпотꙑка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
потꙑкапотꙑкахомъ, потꙑкахомь, потꙑкахом, потꙑкахмꙑпотꙑкастепотꙑкашѧ, потꙑкашѫ, потꙑкаша, потꙑкаше, потꙑкахѫпотꙑкаховѣпотꙑкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
потꙑкастепотꙑкаахъ, потꙑкахъ, потꙑкаахь, потꙑкахь, потꙑкаах, потꙑкахпотꙑкааше, потꙑкашепотꙑкааше, потꙑкашепотꙑкаахомъ, потꙑкахомъ, потꙑкаахомь, потꙑкахомь, потꙑкаахом, потꙑкахомпотꙑкаашете, потꙑкашете, потꙑкаасте, потꙑкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
потꙑкаахѫ, потꙑкахѫ, потꙑкаахѹ, потꙑкахѹпотꙑкааховѣ, потꙑкаховѣпотꙑкаашета, потꙑкашета, потꙑкааста, потꙑкастапотꙑкаашете, потꙑкашете, потꙑкаасте, потꙑкасте
потꙑкат -потꙑкаѭ -потꙑкаш несв Блъскам, тикам, бутам лактꙑ омѫ потꙑкаахѫ  намаꙗахѫ ома С 502.17 Изч С Гр ὑπονύσσω [вар. διανύσσω] Нвб Срв потикам, потъквам, потъкна остар диал ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА