Исторически речник
потъщат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потъщат сѧпотъщѫ, потъщѹпотъщшпотъщтъ, потъщть, потъщтпотъщмъ, потъщмь, потъщм, потъщмопотъщте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
потъщѧтъ, потъщѧть, потъщѧтпотъщвѣпотъщтапотъщтепотъщпотъщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
потъщмъ, потъщмь, потъщмпотъщтепотъщвѣпотъщтапотъщахъ, потъщахь, потъщахпотъща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
потъщапотъщахомъ, потъщахомь, потъщахом, потъщахмꙑпотъщастепотъщашѧ, потъщашѫ, потъщаша, потъщаше, потъщахѫпотъщаховѣпотъщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
потъщастепотъщаахъ, потъщахъ, потъщаахь, потъщахь, потъщаах, потъщахпотъщааше, потъщашепотъщааше, потъщашепотъщаахомъ, потъщахомъ, потъщаахомь, потъщахомь, потъщаахом, потъщахомпотъщаашете, потъщашете, потъщаасте, потъщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
потъщаахѫ, потъщахѫ, потъщаахѹ, потъщахѹпотъщааховѣ, потъщаховѣпотъщаашета, потъщашета, потъщааста, потъщастапотъщаашете, потъщашете, потъщаасте, потъщасте
потъщат сѧ -потъщѫ сѧ -потъщш сѧ св 1. Побързам, спусна се, завтека се ꙁакьхѣе потъштавъ сѧ сълѣꙁ М Лк 19.5 З А гі помошті мьнѣ потъшті сѩ СП 69.2 Срв. С118.13 нъ потъщмъ сѧ въ скрорѣ (!) отътрѧст. брѣмѧ грѣховъ нашхъ СЕ 71а 7 апстле ... потъщ сѧ ꙁбавтї люд Е 36б 7 повелѣ потъштавъше сѧ мъ ꙁлѣст с темнцꙙ С 136.23 Устремя се, насоча се. тѣмже потъштмъ сꙙ  мꙑсьѭ въ адъ дѣмъ С 462.11 2. Постарая се, проявя усърдие в извършване на нещо потъщ сѧ себе скꙋшен҇ⷶ. поставт прѣдъ бмъ дѣлателѣ непостдъна Е 1б 16—17 потъшта сꙙ съ вьсѣкоѭ тврьдостѭ съпсат С 271.26—27 такожде потъштмъ сꙙ скꙋшен обрѣст сꙙ С 72.14 да вьсꙙ свободтъ ьстъноѭ своѭ кръвьѭ. ѭже потъшта сꙙ спст сꙙ съ вьсѣм С 535.29 потъщавꙑ сѧ м ед ὁ σπουδάσας Този, който се е постарал же сътворт потꙿштавꙑ с.  їсправвꙑ то С 513.19—20 М З А Е СП СЕ С Р Гр σπεύδω σπουδάζω ἐπισπουδάζω ἐπιταχύνω πειράομαι потъштат сѧ Нвб потъщявам се остар ВА