Исторически речник
потрѧст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потрѧст сѧпотрѧсѫ, потрѩсѫ, потрѧсѹпотрѧсеш, потрѩсешпотрѧсетъ, потрѩсетъ, потрѧсеть, потрѩсеть, потрѧсетпотрѧсемъ, потрѩсемъ, потрѧсемь, потрѩсемь, потрѧсем, потрѧсемопотрѧсете, потрѩсете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
потрѧсѫтъ, потрѩсѫтъ, потрѧсѹтъ, потрѧсѫть, потрѩсѫть, потрѧсѹть, потрѧсѫт, потрѧсѹтпотрѧсевѣ, потрѩсевѣпотрѧсета, потрѩсетапотрѧсете, потрѩсетепотрѧс, потрѩспотрѧс, потрѩс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
потрѧсѣмъ, потрѩсѣмъ, потрѧсѣмь, потрѩсѣмь, потрѧсѣмпотрѧсѣте, потрѩсѣтепотрѧсѣвѣ, потрѩсѣвѣпотрѧсѣта, потрѩсѣтапотрѧсъ, потрѩсъ, потрѧсохъ, потрѧсь, потрѩсь, потрѧсохь, потрѧсохпотрѧсе, потрѩсе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
потрѧсе, потрѩсепотрѧсомъ, потрѩсомъ, потрѧсохъ, потрѧсомь, потрѩсомь, потрѧсохь, потрѧсох, потрѧсохмꙑпотрѧсте, потрѩсте, потрѧсостепотрѧсѧ, потрѩсѧ, потрѧсѫ, потрѧсошѧ, потрѧсошѫ, потрѧсоша, потрѧсоше, потрѧсохѫпотрѧсовѣ, потрѩсовѣ, потрѧсоховѣпотрѧста, потрѩста, потрѧсоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
потрѧсте, потрѩсте, потрѧсостепотрѧсѣахъ, потрѧсѣхъ, потрѧсѣахь, потрѧсѣхь, потрѧсѣах, потрѧсѣхпотрѧсѣаше, потрѧсѣшепотрѧсѣаше, потрѧсѣшепотрѧсѣахомъ, потрѧсѣхомъ, потрѧсѣахомь, потрѧсѣхомь, потрѧсѣахом, потрѧсѣхомпотрѧсѣашете, потрѧсѣшете, потрѧсѣасте, потрѧсѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
потрѧсѣахѫ, потрѧсѣхѫ, потрѧсѣахѹ, потрѧсѣхѹпотрѧсѣаховѣ, потрѧсѣховѣпотрѧсѣашета, потрѧсѣшета, потрѧсѣаста, потрѧсѣстапотрѧсѣашете, потрѧсѣшете, потрѧсѣасте, потрѧсѣсте
потрѧст сѧ -потрѧсѫ сѧ -потрѧсеш сѧ св Разтреса се, разтърся се, раздрусам се потрѧсе сѧ весь градъ М Мт 21.10 ЗI СК ꙁемлѣ потрѧсе сѧ. ꙇ камене распаде сѧ М Мт 27.51 З А СК ꙁемлѣ потрѩсе сѩ СП 67.9 Срв. СЕ50b 25 дастъ глась своі вꙑшьнеі  потрѩсе сѩ ꙁемлѣ СП 45.7 Изч М З СК СП СЕ Гр σείομαι σαλεύωμαι потрѩст сѧ Нвб потреса [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА