Исторически речник
потрьпѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потрьпѣтпотрьплѭ, потръплѭ, потрьплѧ, потръплѧ, потрьпѧ, потръпѧ, потрьпьѭ, потръпьѭ, потрьплю, потръплюпотрьпш, потръпшпотрьптъ, потръптъ, потрьпть, потръпть, потрьпт, потръптпотрьпмъ, потръпмъ, потрьпмь, потръпмь, потрьпм, потръпм, потрьпмо, потръпмопотрьпте, потръпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
потрьпѧтъ, потръпѧтъ, потрьпѧть, потръпѧть, потрьпѧт, потръпѧтпотрьпвѣ, потръпвѣпотрьпта, потръптапотрьпте, потръптепотрьп, потръппотрьп, потръп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
потрьпмъ, потръпмъ, потрьпмь, потръпмь, потрьпм, потръпмпотрьпте, потръптепотрьпвѣ, потръпвѣпотрьпта, потръптапотрьпѣхъ, потръпѣхъ, потрьпѣхь, потръпѣхь, потрьпѣх, потръпѣхпотрьпѣ, потръпѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
потрьпѣ, потръпѣпотрьпѣхомъ, потръпѣхомъ, потрьпѣхомь, потръпѣхомь, потрьпѣхом, потръпѣхом, потрьпѣхмꙑ, потръпѣхмꙑпотрьпѣсте, потръпѣстепотрьпѣшѧ, потръпѣшѧ, потрьпѣшѫ, потръпѣшѫ, потрьпѣша, потръпѣша, потрьпѣше, потръпѣшепотрьпѣховѣ, потръпѣховѣпотрьпѣста, потръпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
потрьпѣсте, потръпѣстепотрьпѣахъ, потрьпѣѣхъ, потрьпѣхъ, потръпѣахъ, потръпѣѣхъ, потръпѣхъ, потрьпѧахъ, потрьпѧхъ, потръпѧахъ, потръпѧхъ, потрьпѣахь, потрьпѣѣхь, потрьпѣхь, потръпѣахь, потръпѣѣхь, потръпѣхь, потрьпѧахь, потрьпѧхь, потръпѧахь, потръпѧхь, потрьпѣах, потрьпѣѣх, потрьпѣх, потръпѣах, потръпѣѣх, потръпѣх, потрьпѧах, потрьпѧх, потръпѧах, потръпѧхпотрьпѣаше, потрьпѣѣше, потрьпѣше, потръпѣаше, потръпѣѣше, потръпѣше, потрьпѧаше, потрьпѧше, потръпѧаше, потръпѧшепотрьпѣаше, потрьпѣѣше, потрьпѣше, потръпѣаше, потръпѣѣше, потръпѣше, потрьпѧаше, потрьпѧше, потръпѧаше, потръпѧшепотрьпѣахомъ, потрьпѣѣхомъ, потрьпѣхомъ, потръпѣахомъ, потръпѣѣхомъ, потръпѣхомъ, потрьпѧахомъ, потрьпѧхомъ, потръпѧахомъ, потръпѧхомъ, потрьпѣахомь, потрьпѣѣхомь, потрьпѣхомь, потръпѣахомь, потръпѣѣхомь, потръпѣхомь, потрьпѧахомь, потрьпѧхомь, потръпѧахомь, потръпѧхомь, потрьпѣахом, потрьпѣѣхом, потрьпѣхом, потръпѣахом, потръпѣѣхом, потръпѣхом, потрьпѧахом, потрьпѧхом, потръпѧахом, потръпѧхомпотрьпѣашете, потрьпѣѣшете, потрьпѣшете, потръпѣашете, потръпѣѣшете, потръпѣшете, потрьпѣасте, потрьпѣѣсте, потрьпѣсте, потръпѣасте, потръпѣѣсте, потръпѣсте, потрьпѧасте, потрьпѧсте, потръпѧасте, потръпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
потрьпѣахѫ, потрьпѣѣхѫ, потрьпѣхѫ, потръпѣахѫ, потръпѣѣхѫ, потръпѣхѫ, потрьпѣахѹ, потрьпѣѣхѹ, потрьпѣхѹ, потръпѣахѹ, потръпѣѣхѹ, потръпѣхѹ, потрьпѧахѹ, потрьпѧхѹ, потръпѧахѹ, потръпѧхѹпотрьпѣаховѣ, потрьпѣѣховѣ, потрьпѣховѣ, потръпѣаховѣ, потръпѣѣховѣ, потръпѣховѣ, потрьпѧаховѣ, потрьпѧховѣ, потръпѧаховѣ, потръпѧховѣпотрьпѣашета, потрьпѣѣшета, потрьпѣшета, потръпѣашета, потръпѣѣшета, потръпѣшета, потрьпѣаста, потрьпѣѣста, потрьпѣста, потръпѣаста, потръпѣѣста, потръпѣста, потрьпѧаста, потрьпѧста, потръпѧаста, потръпѧстапотрьпѣашете, потрьпѣѣшете, потрьпѣшете, потръпѣашете, потръпѣѣшете, потръпѣшете, потрьпѣасте, потрьпѣѣсте, потрьпѣсте, потръпѣасте, потръпѣѣсте, потръпѣсте, потрьпѧасте, потрьпѧсте, потръпѧасте, потръпѧсте
потрьпѣт -потрьплѭ -потрьпш св 1. Потърпя, проявя търпение, почакам г потръп на мьнѣ  вьсѣ въꙁдамъ т М Мт 18.26 ЗI, А, СК. Срв. Мт 18.29 М ЗI А СК потръп ѹбо ꙙдо С 290.25 мѫж потрьпте. да васъ въпрошѫ С 26.29 2. Изтърпя, изтрая, понеса потрьп мꙙ а не дѣло мѣт любодѣца С 366.29 3. Изчакам, възложа надежда на някого потръпі гѣ мѫжаі сѩ і да крѣпітъ сѩ сръдъце твое і потръпі гѣ СП 26.13 неꙁълобіві і праві пріплѣхѫ сѩ мнѣ. ѣко потръпѣхъ тѩ гі СП 24.21 Срв. СЕ75b 5 потръп гѣ. ї съхран пѫть его СП 36.34 тръпѩ потръпѣхъ гѣ СП 39.2 Срв. Е36а 16 їмен твоего рад потръпѣхъ тѩ гі. потръпѣ дша моѣ въ слово твое СП 129.5 4. Причакам, издебна вьселѩтъ сѩ  съкрꙑѭтъ ... ѣкоже потръпѣшѩ дшѫ моѭ СП 55.7 Изч М З А СК Е СП СЕ С Гр μακροϑυμέω ὑπομένω ἄμεινόν [ἐστιν] ἐπέχω потръпѣт Нвб потърпя ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР