Исторически речник
потръгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потръгнѫтпотръгнѫ, потрьгнѫ, потьргнѫ, потръгнѹ, потрьгнѹ, потьргнѹпотръгнеш, потрьгнеш, потьргнешпотръгнетъ, потрьгнетъ, потьргнетъ, потръгнеть, потрьгнеть, потьргнеть, потръгнет, потрьгнет, потьргнетпотръгнемъ, потрьгнемъ, потьргнемъ, потръгнемь, потрьгнемь, потьргнемь, потръгнем, потрьгнем, потьргнемпотръгнете, потрьгнете, потьргнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
потръгнѫтъ, потрьгнѫтъ, потьргнѫтъ, потръгнѹтъ, потрьгнѹтъ, потьргнѹтъ, потръгнѫть, потрьгнѫть, потьргнѫть, потръгнѹть, потрьгнѹть, потьргнѹть, потръгнѫт, потрьгнѫт, потьргнѫт, потръгнѹт, потрьгнѹт, потьргнѹтпотръгневѣ, потрьгневѣ, потьргневѣпотръгнета, потрьгнета, потьргнетапотръгнете, потрьгнете, потьргнетепотръгн, потрьгн, потьргнпотръгн, потрьгн, потьргн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
потръгнѣмъ, потрьгнѣмъ, потьргнѣмъ, потръгнѣмь, потрьгнѣмь, потьргнѣмь, потръгнѣм, потрьгнѣм, потьргнѣмпотръгнѣте, потрьгнѣте, потьргнѣтепотръгнѣвѣ, потрьгнѣвѣ, потьргнѣвѣпотръгнѣта, потрьгнѣта, потьргнѣтапотръгнѫхъ, потрьгнѫхъ, потръгнѹхъ, потрьгнѹхъ, потръгнѫхь, потрьгнѫхь, потръгнѹхь, потрьгнѹхь, потръгнѫх, потрьгнѫх, потръгнѹх, потрьгнѹхпотръгнѫ, потръгнѹ, потръже, потрьже, потьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
потръгнѫ, потръгнѹ, потръже, потрьже, потьржепотръгнѫхомъ, потрьгнѫхомъ, потръгнѹхомъ, потрьгнѹхомъ, потръгнѫхомь, потрьгнѫхомь, потръгнѹхомь, потрьгнѹхомь, потръгнѫхом, потрьгнѫхом, потръгнѹхом, потрьгнѹхом, потръгнѫхмꙑ, потрьгнѫхмꙑпотръгнѫсте, потрьгнѫсте, потръгнѹсте, потрьгнѹстепотръгнѫшѧ, потрьгнѫшѧ, потръгнѹшѧ, потрьгнѹшѧ, потръгнѫшѫ, потрьгнѫшѫ, потръгнѫша, потрьгнѫша, потръгнѹша, потрьгнѹша, потръгнѫше, потрьгнѫше, потръгнѹше, потрьгнѹше, потръгнѫхѫ, потрьгнѫхѫпотръгнѫховѣ, потрьгнѫховѣ, потръгнѹховѣ, потрьгнѹховѣпотръгнѫста, потрьгнѫста, потръгнѹста, потрьгнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
потръгнѫсте, потрьгнѫсте, потръгнѹсте, потрьгнѹстепотръгнѧхъ, потръгнѧхь, потръгнѧхпотръгнѧшепотръгнѧшепотръгнѧхомъ, потръгнѧхомь, потръгнѧхомпотръгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
потръгнѧхѹпотръгнѧховѣпотръгнѧстапотръгнѧсте
потръгнѫт -потръгнѫ -потръгнеш св потръгнѫт съмꙑслъ ἐπισπάομαι λογισμόν Замисля, намисля н же потръгнѫвъше беꙁѹмꙗ съмꙑслъ. сьвѣтъ на н҄ь творѣахѫ С 331.21 Изч С Нвб Срв търгам диал