Исторически речник
потоьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
потоьнъ, потоьньпотоьнапотоьнѹпотоьнъ, потоьньпотоьнапотоьномь, потоьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
потоьнѣпотоьне, потоьнꙑпотоьнпотоьнъ, потоьньпотоьномъ, потоьномьпотоьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
потоьнꙑпотоьнѣхъ, потоьнѣхьпотоьнапотоьнѹпотоьномапотоьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
потоьнапотоьнѹпотоьнопотоьнапотоьномь, потоьномъпотоьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
потоьнапотоьнъ, потоьньпотоьномъ, потоьномьпотоьнапотоьнꙑпотоьнѣхъ, потоьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
потоьнѣпотоьнѹпотоьномапотоьнапотоьнꙑ, потоьнѫпотоьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
потоьнѫ, потоьнѹпотоьноѭ, потоьноѫ, потоьноѧ, потоьноюпотоьнѣпотоьнꙑпотоьнъ, потоьньпотоьнамъ, потоьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
потоьнꙑпотоьнампотоьнахъ, потоьнахьпотоьнѣпотоьнѹпотоьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
потоьнꙑ, потоьнꙑ, потоьнопотоьнаго, потоьнаего, потоьнааго, потоьнаго, потоьного, потоьнога, потоьнгопотоьнѹмѹ, потоьнѹемѹ, потоьнѹѹмѹ, потоьнѹмѹ, потоьноомѹ, потоьномѹ, потоьноѹмѹ, потоьнмѹпотоьнꙑ, потоьнꙑ, потоьнопотоьнаго, потоьнаего, потоьнааго, потоьнаго, потоьного, потоьнога, потоьнгопотоьнꙑмь, потоьнꙑмь, потоьнꙑмъ, потоьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
потоьнѣмь, потоьнѣемь, потоьнѣѣмь, потоьнѣамь, потоьнѣмь, потоьнѣмъ, потоьнѣемъ, потоьнѣѣмъ, потоьнѣамъ, потоьнѣмъ, потоьномь, потоьномъпотоьнꙑ, потоьнꙑ, потоьнопотоьнпотоьнꙑхъ, потоьнꙑхъ, потоьнꙑхь, потоьнꙑхь, потоьнѣхъ, потоьнѣхьпотоьнꙑмъ, потоьнꙑмъ, потоьнꙑмь, потоьнꙑмь, потоьнѣмъ, потоьнѣмьпотоьнꙑѧ, потоьнꙑꙗ, потоьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
потоьнꙑм, потоьнꙑмпотоьнꙑхъ, потоьнꙑхъ, потоьнꙑхь, потоьнꙑхьпотоьнаꙗ, потоьнаа, потоьнаѣпотоьнѹю, потоьноюпотоьнꙑма, потоьнꙑмапотоьно, потоьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
потоьнаго, потоьнаего, потоьнааго, потоьнаго, потоьного, потоьнога, потоьнгопотоьнѹмѹ, потоьнѹемѹ, потоьнѹѹмѹ, потоьнѹмѹ, потоьноомѹ, потоьномѹ, потоьноѹмѹ, потоьнмѹпотоьно, потоьноепотоьнаго, потоьннаего, потоьнааго, потоьнаго, потоьного, потоьнога, потоьнгопотоьнꙑмь, потоьнꙑмь, потоьнꙑмъ, потоьнꙑмъпотоьнѣмь, потоьнѣемь, потоьнѣѣмь, потоьнѣамь, потоьнѣмь, потоьнѣмъ, потоьнѣемъ, потоьнѣѣмъ, потоьнѣамъ, потоьнѣмъ, потоьномь, потоьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
потоьно, потоьноепотоьнаꙗ, потоьнаа, потоьнаѣ, потоьнаѧпотоьнꙑхъ, потоьнꙑхъ, потоьнꙑхь, потоьнꙑхь, потоьнѣхъ, потоьнѣхьпотоьнꙑмъ, потоьнꙑмъ, потоьнꙑмь, потоьнꙑмь, потоьнѣмъ, потоьнѣмьпотоьнаꙗ, потоьнаа, потоьнаѣ, потоьнаѧпотоьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
потоьнꙑхъ, потоьнꙑхъ, потоьнꙑхь, потоьнꙑхьпотоьнѣпотоьнѹю, потоьноюпотоьнꙑма, потоьнꙑмапотоьнаꙗ, потоьнаа, потоьнаѣ, потоьнаѧпотоьнꙑѧ, потоьнꙑꙗ, потоьнѫѭ, потоьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
потоьнѣ, потоьнопотоьнѫѭ, потоьнѹю, потоьноѭ, потоьноюпотоьнѫѭ, потоьноѫ, потоьноѧ, потоьноюпотоьнѣпотоьнꙑѧ, потоьнꙑꙗ, потоьнꙑепотоьнꙑхъ, потоьнꙑхъ, потоьнѣхъ, потоьнꙑхь, потоьнꙑхь, потоьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
потоьнꙑмъ, потоьнꙑмъ, потоьнѣмъ, потоьнꙑмь, потоьнꙑмь, потоьнѣмьпотоьнꙑѧ, потоьнꙑꙗ, потоьнꙑепотоьнꙑм, потоьнꙑмпотоьнꙑхъ, потоьнꙑхъ, потоьнꙑхь, потоьнꙑхьпотоьнѣпотоьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
потоьнꙑма, потоьнꙑмапотоьнѣ, потоьнѣшпотоьнѣшапотоьнѣшѹ, потоьнѣшюпотоьнѣпотоьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
потоьнѣшемь, потоьнѣшемъпотоьнѣшпотоьнѣпотоьнѣше, потоьнѣшпотоьнѣшь, потоьнѣшъпотоьнѣшемъ, потоьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
потоьнѣшѧпотоьнѣшпотоьнѣшхъ, потоьнѣшхьпотоьнѣшапотоьнѣшѹ, потоьнѣшюпотоьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
потоьнѣе, потоьнѣ, потоьнѣшепотоьнѣшапотоьнѣшѹ, потоьнѣшюпотоьнѣе, потоьнѣ, потоьнѣшепотоьнѣшапотоьнѣшемь, потоьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
потоьнѣшпотоьнѣе, потоьнѣпотоьнѣша, потоьнѣшпотоьнѣшь, потоьнѣшъпотоьнѣшемъ, потоьнѣшемьпотоьнѣша, потоьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
потоьнѣшпотоьнѣшхъ, потоьнѣшхьпотоьнѣшпотоьнѣшѹ, потоьнѣшюпотоьнѣшемапотоьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
потоьнѣшѧ, потоьнѣшѫ, потоьнѣшепотоьнѣшпотоьнѣшѫ, потоьнѣшѧ, потоьнѣшѹпотоьнѣшеѭ, потоьнѣшеѫ, потоьнѣшеѧ, потоьнѣшеюпотоьнѣшпотоьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
потоьнѣшѧ, потоьнѣшѫ, потоьнѣшепотоьнѣшь, потоьнѣшъпотоьнѣшамъ, потоьнѣшамьпотоьнѣшѧ, потоьнѣше, потоьнѣшѫпотоьнѣшампотоьнѣшахъ, потоьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
потоьнѣшпотоьнѣшѹ, потоьнѣшюпотоьнѣшамапотоьнѣ, потоьнѣшпотоьнѣшаго, потоьнѣшаего, потоьнѣшааго, потоьнѣшагопотоьнѣшѹмѹ, потоьнѣшѹемѹ, потоьнѣшѹѹмѹ, потоьнѣшѹмѹ, потоьнѣшюмѹ, потоьнѣшюемѹ, потоьнѣшюѹмѹ, потоьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
потоьнѣпотоьнѣшаго, потоьнѣшаего, потоьнѣшааго, потоьнѣшагопотоьнѣшмь, потоьнѣшмь, потоьнѣшмъ, потоьнѣшмъпотоьнѣшмь, потоьнѣшмь, потоьнѣшмъ, потоьнѣшмъпотоьнѣпотоьнѣше, потоьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
потоьнѣшхъ, потоьнѣшхъ, потоьнѣшхь, потоьнѣшхьпотоьнѣшмъ, потоьнѣшмъ, потоьнѣшмьпотоьнѣшѧѧ, потоьнѣшее, потоьнѣшѫѫпотоьнѣшм, потоьнѣшмпотоьнѣшхъ, потоьнѣшхъ, потоьнѣшхьпотоьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
потоьнѣшѹю, потоьнѣшююпотоьнѣшма, потоьнѣшмапотоьнѣе, потоьнѣ, потоьнѣшее, потоьнѣшепотоьнѣшаго, потоьнѣшаего, потоьнѣшааго, потоьнѣшагопотоьнѣшѹмѹ, потоьнѣшѹемѹ, потоьнѣшѹѹмѹ, потоьнѣшѹмѹ, потоьнѣшюмѹ, потоьнѣшюемѹ, потоьнѣшюѹмѹ, потоьнѣшюмѹпотоьнѣе, потоьнѣ, потоьнѣшее, потоьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
потоьнѣшаго, потоьнѣшаего, потоьнѣшааго, потоьнѣшагопотоьнѣшмь, потоьнѣшмь, потоьнѣшмъ, потоьнѣшмъпотоьнѣшмь, потоьнѣшмь, потоьнѣшмъ, потоьнѣшмъпотоьнѣе, потоьнѣ, потоьнѣшее, потоьнѣшепотоьнѣшаꙗ, потоьнѣшаѣ, потоьнѣшаѧпотоьнѣшхъ, потоьнѣшхъ, потоьнѣшхь, потоьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
потоьнѣшмъ, потоьнѣшмъ, потоьнѣшмьпотоьнѣшаꙗ, потоьнѣшаѣ, потоьнѣшаѧпотоьнѣшм, потоьнѣшмпотоьнѣшхъ, потоьнѣшхъ, потоьнѣшхьпотоьнѣшпотоьнѣшѹю, потоьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
потоьнѣшма, потоьнѣшмапотоьнѣшꙗ, потоьнѣшѣ, потоьнѣшаꙗпотоьнѣшѧѧ, потоьнѣшѧѩ, потоьнѣшѫѫ, потоьнѣшаѧ, потоьнѣшее, потоьнѣшеѥпотоьнѣшпотоьнѣшѫѫ, потоьнѣшѫѭ, потоьнѣшѧѧ, потоьнѣшѧѩ, потоьнѣшююпотоьнѣшѫѫ, потоьнѣшѫѭ, потоьнѣшѧѧ, потоьнѣшѧѩ, потоьнѣшюю, потоьнѣшеѭ, потоьнѣшеѫ, потоьнѣшеѧ, потоьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
потоьнѣшпотоьнѣшꙗ, потоьнѣшѣпотоьнѣшѧѧ, потоьнѣшѧѩ, потоьнѣшѫѫ, потоьнѣшаѧ, потоьнѣшее, потоьнѣшеѥпотоьнѣшхъ, потоьнѣшхъ, потоьнѣшхь, потоьнѣшхьпотоьнѣшмъ, потоьнѣшмъ, потоьнѣшмь, потоьнѣшмьпотоьнѣшѧѧ, потоьнѣшѧѩ, потоьнѣшѫѫ, потоьнѣшаѧ, потоьнѣшее, потоьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
потоьнѣшм, потоьнѣшмпотоьнѣшхъ, потоьнѣшхъ, потоьнѣшхь, потоьнѣшхьпотоьнѣшпотоьнѣшѹю, потоьнѣшююпотоьнѣшма, потоьнѣшма
потоьнъ -ꙑ прил Който се отнася до поток; поточен глѫбнѫ же ꙁемьѧ обрѣтъше.  подъгор потоъно дѹждевꙑхъ водъ С 301.18— 19 Изч С Гр τοῦ χειμάρρου потоънъ Нвб поточен ОА ВА