Исторически речник
потещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потещпотекѫ, потекѹпотеешпотеетъ, потееть, потеетпотеемъ, потеемь, потеем, потеемопотеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
потекѫтъ, потекѹтъ, потекѫть, потекѹть, потекѫт, потекѹтпотеевѣпотеетапотеетепотьц, потъцпотьц, потъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
потьцѣмъ, потъцѣмъ, потьцѣмь, потъцѣмь, потьцѣм, потъцѣмпотьцѣте, потъцѣтепотьцѣвѣ, потъцѣвѣпотьцѣта, потъцѣтапотѣхъ, потекохъ, потѣхь, потекохь, потѣх, потекохпотее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
потеепотѣхомъ, потекохомъ, потѣхомь, потекохомь, потѣхом, потекохом, потекохмꙑпотѣсте, потекостепотѣшѧ, потекошѧ, потѣшѫ, потекошѫ, потѣша, потекоша, потѣше, потекоше, потекохѫпотѣховѣ, потекоховѣпотѣста, потекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
потѣсте, потекостепотеаахъ, потеахъ, потеѣхъ, потеаахь, потеахь, потеѣхь, потеаах, потеах, потеѣх, потеѧхъ, потеѧхь, потеѧхпотеааше, потеаше, потеѣше, потеѧшепотеааше, потеаше, потеѣше, потеѧшепотеаахомъ, потеахомъ, потеѣхомъ, потеаахомь, потеахомь, потеѣхомь, потеаахом, потеахом, потеѣхом, потеѧхомъ, потеѧхомь, потеѧхомпотеаашете, потеашете, потеѣшете, потеаасте, потеасте, потеѣсте, потеѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
потеаахѫ, потеахѫ, потеѣхѫ, потеаахѹ, потеахѹ, потеѣхѹ, потеѧхѹпотеааховѣ, потеаховѣ, потеѣховѣ, потеѧховѣпотеаашета, потеашета, потеѣшета, потеааста, потеаста, потеѣста, потеѧстапотеаашете, потеашете, потеѣшете, потеаасте, потеасте, потеѣсте, потеѧсте
потещ -потекѫ -потееш св 1. Потека, бликна рѣкꙑ отъ рѣва его потекѫтъ водꙑ жвꙑ А Йо 7.38 понеже прораꙁі камень ї потѣшѩ водꙑ СП 77.20 Срв. СЕ5b 8 потѣшѩ вь беꙁводънꙑіхъ рѣкꙑ СП 104.41 Образно. прд юже. провѣ градъ м. да потекѫтъ добрꙑѧ вон҄ꙙ С 349. 16 2. Подпомогна, окажа положително въздействие сто бо подобьнꙑмъ потекѫтъ а неподобьна вьꙁемьѭштхъ въ бол҄ьшѫѭ мѫкѫ вълагаѭтъ С 421.8—9 Изч А СП СЕ С Гр ῥέω πορεύομαι ὠφελέω Нвб потека ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА