Исторически речник
посѫдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посѫдтпосѫждѫ, посѹждѫ, посѫждѹ, посѹждѹпосѫдш, посѹдшпосѫдтъ, посѹдтъ, посѫдть, посѹдть, посѫдт, посѹдтпосѫдмъ, посѹдмъ, посѫдмь, посѹдмь, посѫдм, посѹдм, посѫдмо, посѹдмопосѫдте, посѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посѫдѧтъ, посѹдѧтъ, посѫдѧть, посѹдѧть, посѫдѧт, посѹдѧтпосѫдвѣ, посѹдвѣпосѫдта, посѹдтапосѫдте, посѹдтепосѫд, посѹдпосѫд, посѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посѫдмъ, посѹдмъ, посѫдмь, посѹдмь, посѫдм, посѹдмпосѫдте, посѹдтепосѫдвѣ, посѹдвѣпосѫдта, посѹдтапосѫдхъ, посѹдхъ, посѫдхь, посѹдхь, посѫдх, посѹдхпосѫд, посѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посѫд, посѹдпосѫдхомъ, посѹдхомъ, посѫдхомь, посѹдхомь, посѫдхом, посѹдхом, посѫдхмꙑ, посѹдхмꙑпосѫдсте, посѹдстепосѫдшѧ, посѹдшѧ, посѫдшѫ, посѫдша, посѹдша, посѫдше, посѹдше, посѫдхѫпосѫдховѣ, посѹдховѣпосѫдста, посѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посѫдсте, посѹдстепосѫждаахъ, посѫждахъ, посѹдѧхъ, посѫждаахь, посѫждахь, посѹдѧхь, посѫждаах, посѫждах, посѹдѧхпосѫждааше, посѫждаше, посѹдѧшепосѫждааше, посѫждаше, посѹдѧшепосѫждаахомъ, посѫждахомъ, посѹдѧхомъ, посѫждаахомь, посѫждахомь, посѹдѧхомь, посѫждаахом, посѫждахом, посѹдѧхомпосѫждаашете, посѫждашете, посѫждаасте, посѫждасте, посѹдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
посѫждаахѫ, посѫждахѫ, посѫждаахѹ, посѫждахѹ, посѹдѧхѹпосѫждааховѣ, посѫждаховѣ, посѹдѧховѣпосѫждаашета, посѫждашета, посѫждааста, посѫждаста, посѹдѧстапосѫждаашете, посѫждашете, посѫждаасте, посѫждасте, посѹдѧсте
посѫдт -посѫждѫ -посѫдш св Отсъдя, присъдя, постановя он же прлежаахѫ гласꙑ вел просѧште его на пропѧте ... платъ же посѫд бꙑт прошене хъ М Лк 23.24 Изч М З Гр ἐπικρίνω Нвб Срв посъдя диал НТ Дюв БТР АР ДА