Исторически речник
посѧꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посѧꙃатпосѧжѫ, посѧжѹпосѧжешпосѧжетъ, посѧжеть, посѧжетпосѧжемъ, посѧжемь, посѧжем, посѧжемопосѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посѧжѫтъ, посѧжѹтъ, посѧжѫть, посѧжѹть, посѧжѫт, посѧжѹтпосѧжевѣпосѧжетапосѧжетепосѧжпосѧж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посѧжмъ, посѧжѣмъ, посѧжамъ, посѧжмь, посѧжѣмь, посѧжамь, посѧжм, посѧжѣм, посѧжампосѧжте, посѧжѣте, посѧжатепосѧжвѣ, посѧжѣвѣ, посѧжавѣпосѧжта, посѧжѣта, посѧжатапосѧꙃахъ, посѧꙁахъ, посѧꙃахь, посѧꙁахь, посѧꙃах, посѧꙁахпосѧꙃа, посѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посѧꙃа, посѧꙁапосѧꙃахомъ, посѧꙁахомъ, посѧꙃахомь, посѧꙁахомь, посѧꙃахом, посѧꙁахом, посѧꙃахмꙑ, посѧꙁахмꙑпосѧꙃасте, посѧꙁастепосѧꙃашѧ, посѧꙁашѧ, посѧꙃашѫ, посѧꙁашѫ, посѧꙃаша, посѧꙁаша, посѧꙃаше, посѧꙁаше, посѧꙃахѫ, посѧꙁахѫпосѧꙃаховѣ, посѧꙁаховѣпосѧꙃаста, посѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посѧꙃасте, посѧꙁастепосѧꙃаахъ, посѧꙁаахъ, посѧꙁахъ, посѧꙃаахь, посѧꙁаахь, посѧꙁахь, посѧꙃаах, посѧꙁаах, посѧꙁахпосѧꙃааше, посѧꙁааше, посѧꙁашепосѧꙃааше, посѧꙁааше, посѧꙁашепосѧꙃаахомъ, посѧꙁаахомъ, посѧꙁахомъ, посѧꙃаахомь, посѧꙁаахомь, посѧꙁахомь, посѧꙃаахом, посѧꙁаахом, посѧꙁахомпосѧꙃаашете, посѧꙁаашете, посѧꙁашете, посѧꙃаасте, посѧꙁаасте, посѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
посѧꙃаахѫ, посѧꙁаахѫ, посѧꙁахѫ, посѧꙃаахѹ, посѧꙁаахѹ, посѧꙁахѹпосѧꙃааховѣ, посѧꙁааховѣ, посѧꙁаховѣпосѧꙃаашета, посѧꙁаашета, посѧꙁашета, посѧꙃааста, посѧꙁааста, посѧꙁастапосѧꙃаашете, посѧꙁаашете, посѧꙁашете, посѧꙃаасте, посѧꙁаасте, посѧꙁасте
посѧꙃат -посѧжѫ -посѧжеш св Опипам, докосна с пръсти ноꙁдр мѫтъ  не обон҄ѣѭтъ. рѫцѣ мѫтъ  не посꙙжѫтъ С 104.5 Изч С Гр ψηλαφάω посꙙꙃат Нвб Срв [о]сезание ср