Исторически речник
посѣщень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
посѣщен, посѣщеньпосѣщенꙗ, посѣщена, посѣщеньꙗпосѣщеню, посѣщенѹ, посѣщеньюпосѣщенмь, посѣщеньмь, посѣщенмъ, посѣщеньмъ, посѣщенмь, посѣщенмъпосѣщен, посѣщень, посѣщенпосѣщенꙗ, посѣщена, посѣщеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
посѣщен, посѣщень, посѣщенепосѣщенмъ, посѣщеньмъ, посѣщенмь, посѣщеньмь, посѣщенмъ, посѣщенмь, посѣщеномъ, посѣщенамъпосѣщен, посѣщень, посѣщен, посѣщенмпосѣщенхъ, посѣщеньхъ, посѣщенхь, посѣщеньхь, посѣщенхъ, посѣщенхьпосѣщен, посѣщеньпосѣщеню, посѣщенѹ, посѣщенью
NnDu
посѣщенма, посѣщеньма, посѣщенма, посѣщенма
посѣщень -ꙗ ср 1. Посещение, идване, спохождане [образно] понеже не раꙁѹмѣ врѣмене. посѣщеню твоемѹ М Лк 19.44 З бож посѣштен.  свѣтъло пршъств го постже С 464.9 2. Прен. Закрила, проява на милост, на грижа ѡ брⷮ҇а ... ꙇ отъ ба посѣщень ... гю п СЕ 98а 20 сѹгобо. къ комъ посѣштенье отъ небесе на ꙁем К 13а 1 Срв. С449.4—5 Изч М З СЕ К С Гр ἐπισκοπή ἐπίσκεψις σκέπη παρουσία посѣщен посѣштен посѣштенье Нвб посещение ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР