Исторически речник
посѣтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посѣттпосѣщѫ, посѣщѹпосѣтшпосѣттъ, посѣтть, посѣттпосѣтмъ, посѣтмь, посѣтм, посѣтмопосѣтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посѣтѧтъ, посѣтѧть, посѣтѧтпосѣтвѣпосѣттапосѣттепосѣтпосѣт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посѣтмъ, посѣтмь, посѣтмпосѣттепосѣтвѣпосѣттапосѣтхъ, посѣтхь, посѣтхпосѣт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посѣтпосѣтхомъ, посѣтхомь, посѣтхом, посѣтхмꙑпосѣтстепосѣтшѧ, посѣтшѫ, посѣтша, посѣтше, посѣтхѫпосѣтховѣпосѣтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посѣтстепосѣщаахъ, посѣщахъ, посѣщаахь, посѣщахь, посѣщаах, посѣщахпосѣщааше, посѣщашепосѣщааше, посѣщашепосѣщаахомъ, посѣщахомъ, посѣщаахомь, посѣщахомь, посѣщаахом, посѣщахомпосѣщаашете, посѣщашете, посѣщаасте, посѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
посѣщаахѫ, посѣщахѫ, посѣщаахѹ, посѣщахѹпосѣщааховѣ, посѣщаховѣпосѣщаашета, посѣщашета, посѣщааста, посѣщастапосѣщаашете, посѣщашете, посѣщаасте, посѣщасте
посѣтт -посѣщѫ -посѣтш св 1. Посетя, споходя, навестя болѣхъ  посѣтсте мене М Мт 25.36 З А СК боленъ  въ темьнц  не посѣтсте мене М Мт 25.43 З А СК посѣті вінограда своего СП 79.15 Срв. СЕ11b 11 СЕ100а 2 сѣдꙙштхъ вь тьмѣ  въ сѣн съмрьтьнѣ хоштетъ посѣтт С 459.26 2. Прен. Погрижа се, окажа милост, помогна, окажа помощ блгнъ гъ бъ ꙁлвъ. ѣко посѣт  сътвор ꙁбавлене людемъ свомъ М Лк 1.68 З, А. Срв. СЕ1b 10—11 посѣт гь бъ люде свохъ М Лк 7.16 З А скѹсілъ есі сръдьце мое. посѣтілъ есі ноштъѭ СП 16.3 вънъм посѣті въсѣхъ ѩꙁꙑкъ СП 58.6 посѣштѫ жьꙁломь беꙁаконьнꙑхъ СП 88.33 посѣті насъ спньемъ твоїмъ СП 105.4 о ... вꙿсѣхъ (с)тꙑхъ твохъ. ꙇхъже мⷧтвам по(с)ѣт насъ бже СС IIIb 14—15 бже слънꙑ ... посѣт раба твоего СЕ 25а 22 посѣт насъ благостѭ твоеѭ СЕ 62b 15 М З А СК СП СС СЕ С Гр ἐπισκέπτομαι посѣтіт Нвб посетя, посещавам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА