Исторически речник
посѣнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посѣнтпосѣнѭ, посѣнѧ, посѣнюпосѣншпосѣнтъ, посѣнть, посѣнтпосѣнмъ, посѣнмь, посѣнм, посѣнмопосѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посѣнѧтъ, посѣнѧть, посѣнѧтпосѣнвѣпосѣнтапосѣнтепосѣнпосѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посѣнмъ, посѣнмь, посѣнмпосѣнтепосѣнвѣпосѣнтапосѣнхъ, посѣнхь, посѣнхпосѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посѣнпосѣнхомъ, посѣнхомь, посѣнхом, посѣнхмꙑпосѣнстепосѣншѧ, посѣншѫ, посѣнша, посѣнше, посѣнхѫпосѣнховѣпосѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посѣнстепосѣнꙗахъ, посѣнѣахъ, посѣнаахъ, посѣнѣхъ, посѣнꙗхъ, посѣнѧахъ, посѣнѧхъ, посѣнꙗахь, посѣнѣахь, посѣнаахь, посѣнѣхь, посѣнꙗхь, посѣнѧахь, посѣнѧхь, посѣнꙗах, посѣнѣах, посѣнаах, посѣнѣх, посѣнꙗх, посѣнѧах, посѣнѧхпосѣнꙗаше, посѣнѣаше, посѣнааше, посѣнѣше, посѣнꙗше, посѣнѧаше, посѣнѧшепосѣнꙗаше, посѣнѣаше, посѣнааше, посѣнѣше, посѣнꙗше, посѣнѧаше, посѣнѧшепосѣнꙗахомъ, посѣнѣахомъ, посѣнаахомъ, посѣнѣхомъ, посѣнꙗхомъ, посѣнѧахомъ, посѣнѧхомъ, посѣнꙗахомь, посѣнѣахомь, посѣнаахомь, посѣнѣхомь, посѣнꙗхомь, посѣнѧахомь, посѣнѧхомь, посѣнꙗахом, посѣнѣахом, посѣнаахом, посѣнѣхом, посѣнꙗхом, посѣнѧахом, посѣнѧхомпосѣнꙗашете, посѣнѣашете, посѣнаашете, посѣнѣшете, посѣнꙗшете, посѣнꙗасте, посѣнѣасте, посѣнаасте, посѣнѣсте, посѣнꙗсте, посѣнѧасте, посѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
посѣнꙗахѫ, посѣнѣахѫ, посѣнаахѫ, посѣнѣхѫ, посѣнꙗхѫ, посѣнꙗахѹ, посѣнѣахѹ, посѣнаахѹ, посѣнѣхѹ, посѣнꙗхѹ, посѣнѧахѹ, посѣнѧхѹпосѣнꙗаховѣ, посѣнѣаховѣ, посѣнааховѣ, посѣнѣховѣ, посѣнꙗховѣ, посѣнѧаховѣ, посѣнѧховѣпосѣнꙗашета, посѣнѣашета, посѣнаашета, посѣнѣшета, посѣнꙗшета, посѣнꙗаста, посѣнѣаста, посѣнааста, посѣнѣста, посѣнꙗста, посѣнѧаста, посѣнѧстапосѣнꙗашете, посѣнѣашете, посѣнаашете, посѣнѣшете, посѣнꙗшете, посѣнꙗасте, посѣнѣасте, посѣнаасте, посѣнѣсте, посѣнꙗсте, посѣнѧасте, посѣнѧсте
посѣнт -посѣнѭ -посѣнш св Засенча, затъмня, заглуша [образно] ждове ... плштемъ хотꙙште стнѫ посѣнт С 433.27 Изч С Гр ἐπισκιάζω Нвб Срв [за]сеня