Исторически речник
посѣкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посѣкатпосѣкаѭ, посѣкаѫ, посѣкаѧ, посѣкаюпосѣкаш, посѣкаеш, посѣкаашпосѣкатъ, посѣкаетъ, посѣкаатъ, посѣкать, посѣкаеть, посѣкаать, посѣкат, посѣкает, посѣкаатпосѣкамъ, посѣкаемъ, посѣкаамъ, посѣкамь, посѣкаемь, посѣкаамь, посѣкам, посѣкаем, посѣкаам, посѣкамо, посѣкаемо, посѣкаамопосѣкате, посѣкаете, посѣкаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посѣкаѭтъ, посѣкаѫтъ, посѣкаѧтъ, посѣкаютъ, посѣкаѭть, посѣкаѫть, посѣкаѧть, посѣкають, посѣкаѭт, посѣкаѫт, посѣкаѧт, посѣкаютпосѣкавѣ, посѣкаевѣ, посѣкаавѣпосѣката, посѣкаета, посѣкаатапосѣкате, посѣкаете, посѣкаатепосѣкапосѣка
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посѣкамъ, посѣкамь, посѣкампосѣкатепосѣкавѣпосѣкатапосѣкахъ, посѣкахь, посѣкахпосѣка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посѣкапосѣкахомъ, посѣкахомь, посѣкахом, посѣкахмꙑпосѣкастепосѣкашѧ, посѣкашѫ, посѣкаша, посѣкаше, посѣкахѫпосѣкаховѣпосѣкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посѣкастепосѣкаахъ, посѣкахъ, посѣкаахь, посѣкахь, посѣкаах, посѣкахпосѣкааше, посѣкашепосѣкааше, посѣкашепосѣкаахомъ, посѣкахомъ, посѣкаахомь, посѣкахомь, посѣкаахом, посѣкахомпосѣкаашете, посѣкашете, посѣкаасте, посѣкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
посѣкаахѫ, посѣкахѫ, посѣкаахѹ, посѣкахѹпосѣкааховѣ, посѣкаховѣпосѣкаашета, посѣкашета, посѣкааста, посѣкастапосѣкаашете, посѣкашете, посѣкаасте, посѣкасте
посѣкат -посѣкаѭ -посѣкаш несв Отсичам, посичам вьсѣко дрѣво еже не твортъ плода(да) добра. посѣкаѭтъ М Мт 7.19 З.Срв. Лк 3.9 М З А дрѣво ... посѣкаемо бъваетъ А Мт 3.10 Изч М З А СК Гр ἐκκόπτω Вж. при посѣщ Нвб