Исторически речник
посꙑпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посꙑпатпосꙑплѭ, посꙑплѧ, посꙑплюпосꙑплешпосꙑплетъ, посꙑплеть, посꙑплетпосꙑплемъ, посꙑплемь, посꙑплем, посꙑплемопосꙑплете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посꙑплѭтъ, посꙑплѧтъ, посꙑплютъ, посꙑплѭть, посꙑплѧть, посꙑплють, посꙑплѭт, посꙑплѧт, посꙑплютпосꙑплевѣпосꙑплетапосꙑплетепосꙑплпосꙑпл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посꙑплмъ, посꙑплѣмъ, посꙑплꙗмъ, посꙑплмь, посꙑплѣмь, посꙑплꙗмь, посꙑплм, посꙑплѣм, посꙑплꙗмпосꙑплте, посꙑплѣте, посꙑплꙗтепосꙑплвѣ, посꙑплѣвѣ, посꙑплꙗвѣпосꙑплта, посꙑплѣта, посꙑплꙗтапосꙑпахъ, посꙑпахь, посꙑпахпосꙑпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посꙑпапосꙑпахомъ, посꙑпахомь, посꙑпахом, посꙑпахмꙑпосꙑпастепосꙑпашѧ, посꙑпашѫ, посꙑпаша, посꙑпаше, посꙑпахѫпосꙑпаховѣпосꙑпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посꙑпастепосꙑпаахъ, посꙑпахъ, посꙑпаахь, посꙑпахь, посꙑпаах, посꙑпахпосꙑпааше, посꙑпашепосꙑпааше, посꙑпашепосꙑпаахомъ, посꙑпахомъ, посꙑпаахомь, посꙑпахомь, посꙑпаахом, посꙑпахомпосꙑпаашете, посꙑпашете, посꙑпаасте, посꙑпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
посꙑпаахѫ, посꙑпахѫ, посꙑпаахѹ, посꙑпахѹпосꙑпааховѣ, посꙑпаховѣпосꙑпаашета, посꙑпашета, посꙑпааста, посꙑпастапосꙑпаашете, посꙑпашете, посꙑпаасте, посꙑпасте
посꙑпат -посꙑплѭ -посꙑпл҄еш св Посипя, сипя нещо ситно по повърхността мѣсто ... погѹбьно  беꙁ вѣст бꙑстъ. посꙑпано каменмь С 217.19 прьстьѭ посꙑпат главѫ своѭ γῆν κατασπάομαι Посипя си главата с пръст [пепел] в знак на разкаяние тѣмꙿже кръ велкъ сътворьшемъ на мноꙁѣ асѣ.  повръгъшемъ сꙙ на ꙁем  прьстѭ посꙑпавъшемъ главꙑ своѧ С 108.24—25 Изч С Гр καλύπτω Нвб посипя [се], посипвам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА