Исторически речник
постьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
постьнъ, постьньпостьнапостьнѹпостьнъ, постьньпостьнапостьномь, постьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
постьнѣпостьне, постьнꙑпостьнпостьнъ, постьньпостьномъ, постьномьпостьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
постьнꙑпостьнѣхъ, постьнѣхьпостьнапостьнѹпостьномапостьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
постьнапостьнѹпостьнопостьнапостьномь, постьномъпостьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
постьнапостьнъ, постьньпостьномъ, постьномьпостьнапостьнꙑпостьнѣхъ, постьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
постьнѣпостьнѹпостьномапостьнапостьнꙑ, постьнѫпостьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
постьнѫ, постьнѹпостьноѭ, постьноѫ, постьноѧ, постьноюпостьнѣпостьнꙑпостьнъ, постьньпостьнамъ, постьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
постьнꙑпостьнампостьнахъ, постьнахьпостьнѣпостьнѹпостьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
постьнꙑ, постьнꙑ, постьнопостьнаго, постьнаего, постьнааго, постьнаго, постьного, постьнога, постьнгопостьнѹмѹ, постьнѹемѹ, постьнѹѹмѹ, постьнѹмѹ, постьноомѹ, постьномѹ, постьноѹмѹ, постьнмѹпостьнꙑ, постьнꙑ, постьнопостьнаго, постьнаего, постьнааго, постьнаго, постьного, постьнога, постьнгопостьнꙑмь, постьнꙑмь, постьнꙑмъ, постьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
постьнѣмь, постьнѣемь, постьнѣѣмь, постьнѣамь, постьнѣмь, постьнѣмъ, постьнѣемъ, постьнѣѣмъ, постьнѣамъ, постьнѣмъ, постьномь, постьномъпостьнꙑ, постьнꙑ, постьнопостьнпостьнꙑхъ, постьнꙑхъ, постьнꙑхь, постьнꙑхь, постьнѣхъ, постьнѣхьпостьнꙑмъ, постьнꙑмъ, постьнꙑмь, постьнꙑмь, постьнѣмъ, постьнѣмьпостьнꙑѧ, постьнꙑꙗ, постьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
постьнꙑм, постьнꙑмпостьнꙑхъ, постьнꙑхъ, постьнꙑхь, постьнꙑхьпостьнаꙗ, постьнаа, постьнаѣпостьнѹю, постьноюпостьнꙑма, постьнꙑмапостьно, постьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
постьнаго, постьнаего, постьнааго, постьнаго, постьного, постьнога, постьнгопостьнѹмѹ, постьнѹемѹ, постьнѹѹмѹ, постьнѹмѹ, постьноомѹ, постьномѹ, постьноѹмѹ, постьнмѹпостьно, постьноепостьнаго, постьннаего, постьнааго, постьнаго, постьного, постьнога, постьнгопостьнꙑмь, постьнꙑмь, постьнꙑмъ, постьнꙑмъпостьнѣмь, постьнѣемь, постьнѣѣмь, постьнѣамь, постьнѣмь, постьнѣмъ, постьнѣемъ, постьнѣѣмъ, постьнѣамъ, постьнѣмъ, постьномь, постьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
постьно, постьноепостьнаꙗ, постьнаа, постьнаѣ, постьнаѧпостьнꙑхъ, постьнꙑхъ, постьнꙑхь, постьнꙑхь, постьнѣхъ, постьнѣхьпостьнꙑмъ, постьнꙑмъ, постьнꙑмь, постьнꙑмь, постьнѣмъ, постьнѣмьпостьнаꙗ, постьнаа, постьнаѣ, постьнаѧпостьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
постьнꙑхъ, постьнꙑхъ, постьнꙑхь, постьнꙑхьпостьнѣпостьнѹю, постьноюпостьнꙑма, постьнꙑмапостьнаꙗ, постьнаа, постьнаѣ, постьнаѧпостьнꙑѧ, постьнꙑꙗ, постьнѫѭ, постьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
постьнѣ, постьнопостьнѫѭ, постьнѹю, постьноѭ, постьноюпостьнѫѭ, постьноѫ, постьноѧ, постьноюпостьнѣпостьнꙑѧ, постьнꙑꙗ, постьнꙑепостьнꙑхъ, постьнꙑхъ, постьнѣхъ, постьнꙑхь, постьнꙑхь, постьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
постьнꙑмъ, постьнꙑмъ, постьнѣмъ, постьнꙑмь, постьнꙑмь, постьнѣмьпостьнꙑѧ, постьнꙑꙗ, постьнꙑепостьнꙑм, постьнꙑмпостьнꙑхъ, постьнꙑхъ, постьнꙑхь, постьнꙑхьпостьнѣпостьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
постьнꙑма, постьнꙑмапостьнѣ, постьнѣшпостьнѣшапостьнѣшѹ, постьнѣшюпостьнѣпостьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
постьнѣшемь, постьнѣшемъпостьнѣшпостьнѣпостьнѣше, постьнѣшпостьнѣшь, постьнѣшъпостьнѣшемъ, постьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
постьнѣшѧпостьнѣшпостьнѣшхъ, постьнѣшхьпостьнѣшапостьнѣшѹ, постьнѣшюпостьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
постьнѣе, постьнѣ, постьнѣшепостьнѣшапостьнѣшѹ, постьнѣшюпостьнѣе, постьнѣ, постьнѣшепостьнѣшапостьнѣшемь, постьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
постьнѣшпостьнѣе, постьнѣпостьнѣша, постьнѣшпостьнѣшь, постьнѣшъпостьнѣшемъ, постьнѣшемьпостьнѣша, постьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
постьнѣшпостьнѣшхъ, постьнѣшхьпостьнѣшпостьнѣшѹ, постьнѣшюпостьнѣшемапостьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
постьнѣшѧ, постьнѣшѫ, постьнѣшепостьнѣшпостьнѣшѫ, постьнѣшѧ, постьнѣшѹпостьнѣшеѭ, постьнѣшеѫ, постьнѣшеѧ, постьнѣшеюпостьнѣшпостьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
постьнѣшѧ, постьнѣшѫ, постьнѣшепостьнѣшь, постьнѣшъпостьнѣшамъ, постьнѣшамьпостьнѣшѧ, постьнѣше, постьнѣшѫпостьнѣшампостьнѣшахъ, постьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
постьнѣшпостьнѣшѹ, постьнѣшюпостьнѣшамапостьнѣ, постьнѣшпостьнѣшаго, постьнѣшаего, постьнѣшааго, постьнѣшагопостьнѣшѹмѹ, постьнѣшѹемѹ, постьнѣшѹѹмѹ, постьнѣшѹмѹ, постьнѣшюмѹ, постьнѣшюемѹ, постьнѣшюѹмѹ, постьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
постьнѣпостьнѣшаго, постьнѣшаего, постьнѣшааго, постьнѣшагопостьнѣшмь, постьнѣшмь, постьнѣшмъ, постьнѣшмъпостьнѣшмь, постьнѣшмь, постьнѣшмъ, постьнѣшмъпостьнѣпостьнѣше, постьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
постьнѣшхъ, постьнѣшхъ, постьнѣшхь, постьнѣшхьпостьнѣшмъ, постьнѣшмъ, постьнѣшмьпостьнѣшѧѧ, постьнѣшее, постьнѣшѫѫпостьнѣшм, постьнѣшмпостьнѣшхъ, постьнѣшхъ, постьнѣшхьпостьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
постьнѣшѹю, постьнѣшююпостьнѣшма, постьнѣшмапостьнѣе, постьнѣ, постьнѣшее, постьнѣшепостьнѣшаго, постьнѣшаего, постьнѣшааго, постьнѣшагопостьнѣшѹмѹ, постьнѣшѹемѹ, постьнѣшѹѹмѹ, постьнѣшѹмѹ, постьнѣшюмѹ, постьнѣшюемѹ, постьнѣшюѹмѹ, постьнѣшюмѹпостьнѣе, постьнѣ, постьнѣшее, постьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
постьнѣшаго, постьнѣшаего, постьнѣшааго, постьнѣшагопостьнѣшмь, постьнѣшмь, постьнѣшмъ, постьнѣшмъпостьнѣшмь, постьнѣшмь, постьнѣшмъ, постьнѣшмъпостьнѣе, постьнѣ, постьнѣшее, постьнѣшепостьнѣшаꙗ, постьнѣшаѣ, постьнѣшаѧпостьнѣшхъ, постьнѣшхъ, постьнѣшхь, постьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
постьнѣшмъ, постьнѣшмъ, постьнѣшмьпостьнѣшаꙗ, постьнѣшаѣ, постьнѣшаѧпостьнѣшм, постьнѣшмпостьнѣшхъ, постьнѣшхъ, постьнѣшхьпостьнѣшпостьнѣшѹю, постьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
постьнѣшма, постьнѣшмапостьнѣшꙗ, постьнѣшѣ, постьнѣшаꙗпостьнѣшѧѧ, постьнѣшѧѩ, постьнѣшѫѫ, постьнѣшаѧ, постьнѣшее, постьнѣшеѥпостьнѣшпостьнѣшѫѫ, постьнѣшѫѭ, постьнѣшѧѧ, постьнѣшѧѩ, постьнѣшююпостьнѣшѫѫ, постьнѣшѫѭ, постьнѣшѧѧ, постьнѣшѧѩ, постьнѣшюю, постьнѣшеѭ, постьнѣшеѫ, постьнѣшеѧ, постьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
постьнѣшпостьнѣшꙗ, постьнѣшѣпостьнѣшѧѧ, постьнѣшѧѩ, постьнѣшѫѫ, постьнѣшаѧ, постьнѣшее, постьнѣшеѥпостьнѣшхъ, постьнѣшхъ, постьнѣшхь, постьнѣшхьпостьнѣшмъ, постьнѣшмъ, постьнѣшмь, постьнѣшмьпостьнѣшѧѧ, постьнѣшѧѩ, постьнѣшѫѫ, постьнѣшаѧ, постьнѣшее, постьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
постьнѣшм, постьнѣшмпостьнѣшхъ, постьнѣшхъ, постьнѣшхь, постьнѣшхьпостьнѣшпостьнѣшѹю, постьнѣшююпостьнѣшма, постьнѣшма
постьнъ -ꙑ прил Постен, който се отнася до поста сѫⷠ҇ а҃ постьна СК 73b 6 постьнꙑ дьнь Ден, в който според християнството не се ядат продукти от животински произход [мазнини, месо, мляко, яйца и др.] егда л бѫдетъ постьнꙑ днь. то се ьт. еваⷢ҇ ѿ҇ маⷴ҇ СК 147b 12 СК Б Гр τῶν νηστειῶν Нвб постен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА