Исторически речник
постьлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
постьлатпостелѭ, постелѧ, постелюпостелешпостелетъ, постелеть, постелетпостелемъ, постелемь, постелем, постелемопостелете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
постелѭтъ, постелѧтъ, постелютъ, постелѭть, постелѧть, постелють, постелѭт, постелѧт, постелютпостелевѣпостелетапостелетепостелпостел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
постелмъ, постелѣмъ, постелꙗмъ, постелмь, постелѣмь, постелꙗмь, постелм, постелѣм, постелꙗмпостелте, постелѣте, постелꙗтепостелвѣ, постелѣвѣ, постелꙗвѣпостелта, постелѣта, постелꙗтапостьлахъ, постьлахь, постьлахпостьла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
постлапостьлахомъ, постьлахомь, постьлахом, постьлахмꙑпостьластепостьлашѧ, постьлашѫ, постьлаша, постьлаше, постьлахѫпостьлаховѣпостьласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
постьластепостьлаахъ, постьлахъ, постьлаахь, постьлахь, постьлаах, постьлахпостьлааше, постьлашепостьлааше, постьлашепостьлаахомъ, постьлахомъ, постьлаахомь, постьлахомь, постьлаахом, постьлахомпостьлаашете, постьлашете, постьлаасте, постьласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
постьлаахѫ, постьлахѫ, постьлаахѹ, постьлахѹпостьлааховѣ, постьлаховѣпостьлаашета, постьлашета, постьлааста, постьластапостьлаашете, постьлашете, постьлаасте, постьласте
постьлат -постелѭ -постел҄еш св Постеля, разстеля, застеля народ постълашѧ рꙁꙑ своѩ по пѫт М Мт 21.8 ЗI А СК вѣ вь рѫкѹ мѣсто постьлашꙙ С 326.15 постелꙗмъ мѹ котꙑгꙑ С 341.21—22 Застеля, приготвя маса за ядене. тъ вама покажетъ горьнцѫ велѭ. постъланѫ готовѫ М Мк 14.15 З.Срв. Лк 22.12 М З Изч М З А СК С Гр στρώννυμι ὑποστρώννυμι постълат Нвб постеля, постилам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА