Исторически речник
пострꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пострꙃатпострꙃаѭ, пострꙃаѫ, пострꙁаѭ, пострꙁаѫ, пострꙃаѧ, пострꙁаѧ, пострꙃаю, пострꙁаюпострꙃаш, пострꙃаеш, пострꙁаш, пострꙁаешпострꙃатъ, пострꙃаетъ, пострꙁатъ, пострꙁаетъ, пострꙃать, пострꙃаеть, пострꙁать, пострꙁаеть, пострꙃат, пострꙃает, пострꙁат, пострꙁаетпострꙃамъ, пострꙃаемъ, пострꙁамъ, пострꙁаемъ, пострꙃамь, пострꙃаемь, пострꙁамь, пострꙁаемь, пострꙃам, пострꙃаем, пострꙁам, пострꙁаем, пострꙃамо, пострꙃаемо, пострꙁамо, пострꙁаемопострꙃате, пострꙃаете, пострꙁате, пострꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пострꙃаѭтъ, пострꙃаѫтъ, пострꙁаѭтъ, пострꙁаѫтъ, пострꙃаѧтъ, пострꙁаѧтъ, пострꙃаютъ, пострꙁаютъ, пострꙃаѭть, пострꙃаѫть, пострꙁаѭть, пострꙁаѫть, пострꙃаѧть, пострꙁаѧть, пострꙃають, пострꙁають, пострꙃаѭт, пострꙃаѫт, пострꙁаѭт, пострꙁаѫт, пострꙃаѧт, пострꙁаѧт, пострꙃают, пострꙁаютпострꙃавѣ, пострꙃаевѣ, пострꙁавѣ, пострꙁаевѣпострꙃата, пострꙃаета, пострꙁата, пострꙁаетапострꙃате, пострꙃаете, пострꙁате, пострꙁаетепострꙃа, пострꙁапострꙃа, пострꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пострꙃамъ, пострꙁамъ, пострꙃамь, пострꙁамь, пострꙃам, пострꙁампострꙃате, пострꙁатепострꙃавѣ, пострꙁавѣпострꙃата, пострꙁатапострꙃахъ, пострꙁахъ, пострꙃахь, пострꙁахь, пострꙃах, пострꙁахпострꙃа, пострꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пострꙃа, пострꙁапострꙃахомъ, пострꙁахомъ, пострꙃахомь, пострꙁахомь, пострꙃахом, пострꙁахом, пострꙃахмꙑ, пострꙁахмꙑпострꙃасте, пострꙁастепострꙃашѧ, пострꙁашѧ, пострꙃашѫ, пострꙁашѫ, пострꙃаша, пострꙁаша, пострꙃаше, пострꙁаше, пострꙃахѫ, пострꙁахѫпострꙃаховѣ, пострꙁаховѣпострꙃаста, пострꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пострꙃасте, пострꙁастепострꙃаахъ, пострꙃахъ, пострꙁаахъ, пострꙁахъ, пострꙃаахь, пострꙃахь, пострꙁаахь, пострꙁахь, пострꙃаах, пострꙃах, пострꙁаах, пострꙁахпострꙃааше, пострꙃаше, пострꙁааше, пострꙁашепострꙃааше, пострꙃаше, пострꙁааше, пострꙁашепострꙃаахомъ, пострꙃахомъ, пострꙁаахомъ, пострꙁахомъ, пострꙃаахомь, пострꙃахомь, пострꙁаахомь, пострꙁахомь, пострꙃаахом, пострꙃахом, пострꙁаахом, пострꙁахомпострꙃаашете, пострꙃашете, пострꙁаашете, пострꙁашете, пострꙃаасте, пострꙃасте, пострꙁаасте, пострꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пострꙃаахѫ, пострꙃахѫ, пострꙁаахѫ, пострꙁахѫ, пострꙃаахѹ, пострꙃахѹ, пострꙁаахѹ, пострꙁахѹпострꙃааховѣ, пострꙃаховѣ, пострꙁааховѣ, пострꙁаховѣпострꙃаашета, пострꙃашета, пострꙁаашета, пострꙁашета, пострꙃааста, пострꙃаста, пострꙁааста, пострꙁастапострꙃаашете, пострꙃашете, пострꙁаашете, пострꙁашете, пострꙃаасте, пострꙃасте, пострꙁаасте, пострꙁасте
пострꙃат -пострꙃаѭ -пострꙃаш несв В християнството — приемам пострижение главѫ твоѭ пострꙁаеш. ѣкоже текъла пострже сѧ павъломь СЕ 86b 11 Изч СЕ Гр ἀποκείρω пострꙁат Вж. при постргат Нвб