Исторически речник
пострадат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пострадатпостраждѫ, постраждѹпостраждешпостраждетъ, постраждеть, постраждетпостраждемъ, постраждемь, постраждем, постраждемопостраждете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
постраждѫтъ, постраждѹтъ, постраждѫть, постраждѹть, постраждѫт, постраждѹтпостраждаевѣпостраждаетапостраждаетепостраждпостражд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
постраждмъ, постраждѣмъ, постраждамъ, постраждмь, постраждѣмь, постраждамь, постраждм, постраждѣм, постраждампостраждте, постраждѣте, постраждатепостраждвѣ, постраждѣвѣ, постраждавѣпостраждта, постраждѣта, постраждатапострадахъ, пострадахь, пострадахпострада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пострадапострадахомъ, пострадахомь, пострадахом, пострадахмꙑпострадастепострадашѧ, пострадашѫ, пострадаша, пострадаше, пострадахѫпострадаховѣпострадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пострадастепострадаахъ, пострадахъ, пострадаахь, пострадахь, пострадаах, пострадахпострадааше, пострадашепострадааше, пострадашепострадаахомъ, пострадахомъ, пострадаахомь, пострадахомь, пострадаахом, пострадахомпострадаашете, пострадашете, пострадаасте, пострадасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пострадаахѫ, пострадахѫ, пострадаахѹ, пострадахѹпострадааховѣ, пострадаховѣпострадаашета, пострадашета, пострадааста, пострадастапострадаашете, пострадашете, пострадаасте, пострадасте
пострадат -постраждѫ -постраждеш св Пострадам; претърпя мъки, страдания; претегля мъного бо пострадахъ дьнесь вь сьнѣ его рад М Мт 27.19 З, А, СК. Срв. С434.13— 14 пострадахъ ї сълѩхъ сѩ до коньца СП 37.7 Срв. СЕ76а 14—15 Приема мъченическа смърт, пострадам мъченически за вярата. ꙁаконьнѣ постраждте да вѣньцꙙ вьꙁьмете С 75.28 ѹкрасшꙙ мѣсто то. ждеже бѣ мѫенкъ пострадалъ С 236.25 въ мꙙ распꙙтааго. постраждамъ С 255.30—256.1 свꙙтꙑ варахс ... пострада съ вьсѣм стꙑм С 270.20—21 ꙗко сце подобааше пострадат хѹ.  тако вънт въ славѫ своѭ С 478.1 пострадат мѫень μαρτυρέω Пострадам мъченически, приема мъченическа смърт ꙗко хвалꙙште добл҄ꙙ мѫжꙙ въ тъьнѣхъ врѣменехꙿ. не отълѫꙙтъ сꙙ подраженꙗ. блаж ѹбо по ꙁвѣст пострадавъшааго мѫен. да бѫдеш мѫенкъ вол҄еѭ.  ꙁлѣꙁеш беꙁ гон҄енꙗ С 82.9—10 М З А СК О У Е СП СЕ С Гр πάσχω συμπάσχω ταλαιπωρέω ἀϑλέω ὑφίσταμαι ἐφίσταμαι Нвб пострадам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА