Исторически речник
постоꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
постоꙗтпостоѭ, постоѧ, постоѫ, постоюпостошпостотъ, постоть, постотпостомъ, постомь, постом, постомопостоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
постоѧтъ, постоѧть, постоѧтпостовѣпостотапостотепостопосто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
постомъ, постомь, постомпостотепостовѣпостотапостоꙗхъ, постоꙗхь, постоꙗхпостоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
постоꙗпостоꙗхомъ, постоꙗхомь, постоꙗхом, постоꙗхмꙑпостоꙗстепостоꙗшѧ, постоꙗшѫ, постоꙗша, постоꙗше, постоꙗхѫпостоꙗховѣпостоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
постоꙗстепостоꙗахъ, постоѣахъ, постоꙗхъ, постоѣхъ, постоахъ, постоѧхъ, постоꙗахь, постоѣахь, постоꙗхь, постоѣхь, постоахь, постоѧь, постоꙗах, постоѣах, постоꙗх, постоѣх, постоах, постоѧхпостоꙗаше, постоѣаше, постоꙗше, постоѣше, постоаше, постоѧшепостоꙗаше, постоѣаше, постоꙗше, постоѣше, постоаше, постоѧшепостоꙗахомъ, постоѣахомъ, постоꙗхомъ, постоѣхомъ, постоахомъ, постоѧхомъ, постоꙗахомь, постоѣахомь, постоꙗхомь, постоѣхомь, постоахомь, постоѧхомь, постоꙗахом, постоѣахом, постоꙗхом, постоѣхом, постоахом, постоѧхомпостоꙗашете, постоѣашете, постоꙗшете, постоѣшете, постоашете, постоꙗасте, постоѣасте, постоꙗсте, постоѣсте, постоасте, постоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
постоꙗахѫ, постоѣахѫ, постоꙗхѫ, постоѣхѫ, постоахѫ, постоѧхѫпостоꙗаховѣ, постоѣаховѣ, постоꙗховѣ, постоѣховѣ, постоаховѣ, постоѧховѣпостоꙗашета, постоѣашета, постоꙗшета, постоѣшета, постоашета, постоꙗаста, постоѣаста, постоꙗста, постоѣста, постоаста, постоѧстапостоꙗашете, постоѣашете, постоꙗшете, постоѣшете, постоашете, постоꙗасте, постоѣасте, постоꙗсте, постоѣсте, постоасте, постоѧсте
постоꙗт -постоѭ -постош св 1. Стана, издигна се, изправя се съкрѹшѫ ѩ і не імѫтъ мощі ті постоѣті СП 17.39 2. Прен. Устоя, издържа неблагоприятно въздействие на нещо, понеса аште беꙁаконенѣ наꙁьрші гі. гї къто постоітъ СП 129.3 Изч СП Гр ἵσταμαι ὑφίσταμαι постоѣті Нвб Срв постоя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА