Исторически речник
постжень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
постжен, постженьпостженꙗ, постжена, постженьꙗпостженю, постженѹ, постженьюпостженмь, постженьмь, постженмъ, постженьмъ, постженмь, постженмъпостжен, постжень, постженпостженꙗ, постжена, постженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
постжен, постжень, постженепостженмъ, постженьмъ, постженмь, постженьмь, постженмъ, постженмь, постженомъ, постженамъпостжен, постжень, постжен, постженмпостженхъ, постженьхъ, постженхь, постженьхь, постженхъ, постженхьпостжен, постженьпостженю, постженѹ, постженью
NnDu
постженма, постженьма, постженма, постженма
постжень -ꙗ ср Достигане [до някаква истина], разбиране, схващане  ѹма свобожден вабмо. на добро стнꙑ постжен не детъ С 334.7 бѣжмъ кꙑенꙗ  славꙑ. мже стнꙑ постжен прогонмо стъ С 340.13 Изч С Гр κατάληψις постжен Нвб постижение ОА ВА ЕтМл БТР АР