Исторически речник
постгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
постгнѫтпостгнѫ, постгнѹпостгнешпостгнетъ, постгнеть, постгнетпостгнемъ, постгнемь, постгнемпостгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
постгнѫтъ, постгнѹтъ, постгнѫть, постгнѹть, постгнѫт, постгнѹтпостгневѣпостгнетапостгнетепостгнпостгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
постгнѣмъ, постгнѣмь, постгнѣмпостгнѣтепостгнѣвѣпостгнѣтапостгнѫхъ, постгнѹхъ, постгохъ, постгнѫхь, постгнѹхь, постгохь, постгнѫх, постгнѹх, постгохпостже, постгнѫ, постгнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
постже, постгнѫ, постгнѹпостгнѫхомъ, постгнѹхомъ, постгохомъ, постгнѫхомь, постгнѹхомь, постгохомь, постгнѫхом, постгнѹхом, постгохом, постгнѫхмꙑпостгнѫсте, постгнѹсте, постгостепостгнѫшѧ, постгнѹшѧ, постгошѧ, постгнѫшѫ, постгошѫ, постгнѫша, постгнѹша, постгоша, постгнѫше, постгнѹше, постгоше, постгнѫхѫпостгнѫховѣ, постгнѹховѣ, постгоховѣпостгнѫста, постгнѹста, постгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
постгнѫсте, постгнѹсте, постгостепостгнѧхъ, постгнѧхь, постгнѧхпостгнѧшепостгнѧшепостгнѧхомъ, постгнѧхомь, постгнѧхомпостгнѧшете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
постгнѧхѹпостгнѧховѣпостгнѧстапостгнѧсте
постгнѫт -постгнѫ -постгнеш св 1. Достигна, стигна, приближа се постже на васъ цсрстве бже М Мт 12.28 З.Срв. Лк 11.20 М З постіже же въ ніхъ гнѣвъ до коньца К 3b 25—26 Разш.Настигна, догоня, застигна. да поженетъ ѹбо врагъ дшѫ моѭ. ї постігнетъ ї поперетъ на ꙁемⷧ жвотъ моі СП 7.6 поженѫ врагꙑ моѩ і постігнѫ ѩ СП 17.38 теаахѫ вь слѣдъ влька.  не постгъше го вратшꙙ сꙙ С 43.26 цї ... погꙿнашꙙ вьслѣдъ воводѫ ѧт го ... таже не постігъше обратшꙙ сꙙ С 51.7 он же прꙁꙿван бꙑвъше  невдм скоро подошꙙ.  постгошꙙ  далее ꙁѣло С 44.18 2. Постигна, овладея, обхвана да постгнетъ мѣрѫ съвръшенѣ СЕ 99b 2 не бо постгнѫ стѣн҄ь. же вь немь просвьтѣ сꙙ С 322.29—30 свѣтъло пршъств го постже С 464.10 3. Не достигна, недостатъчен съм еще глѧ постгнетъ бо мѧ ... вѣст дѣѫща лѣта ѡ ... нѣ Е 7б 16 М З Е СП СЕ К С Гр φϑάνω καταλαμβάνω συμφϑάνω ἐπιλείπω постігнѫт Нвб постигна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА