Исторически речник
поспѣшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поспѣштпоспѣшѫ, поспѣшѹпоспѣшшпоспѣштъ, поспѣшть, поспѣштпоспѣшмъ, поспѣшмь, поспѣшм, поспѣшмопоспѣште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поспѣшѧтъ, поспѣшѧть, поспѣшѧтпоспѣшвѣпоспѣштапоспѣштепоспѣшпоспѣш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поспѣшмъ, поспѣшмь, поспѣшмпоспѣштепоспѣшвѣпоспѣштапоспѣшхъ, поспѣшхь, поспѣшхпоспѣш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поспѣшпоспѣшхомъ, поспѣшхомь, поспѣшхом, поспѣшхмꙑпоспѣшстепоспѣшшѧ, поспѣшшѫ, поспѣшша, поспѣшше, поспѣшхѫпоспѣшховѣпоспѣшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поспѣшстепоспѣшаахъ, поспѣшахъ, поспѣшаахь, поспѣшахь, поспѣшаах, поспѣшахпоспѣшааше, поспѣшашепоспѣшааше, поспѣшашепоспѣшаахомъ, поспѣшахомъ, поспѣшаахомь, поспѣшахомь, поспѣшаахом, поспѣшахомпоспѣшаашете, поспѣшашете, поспѣшаасте, поспѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поспѣшаахѫ, поспѣшахѫ, поспѣшаахѹ, поспѣшахѹпоспѣшааховѣ, поспѣшаховѣпоспѣшаашета, поспѣшашета, поспѣшааста, поспѣшастапоспѣшаашете, поспѣшашете, поспѣшаасте, поспѣшасте
поспѣшт -поспѣшѫ -поспѣшш св 1. Преуспея, достигна, напредна до крайна цел, успея алꙿъбоѭ  благꙑм дѣлꙑ. поспѣшвъ ... ав сꙙ ... бѹ С 514.11 2. Окажа помощ [в пътя], съпроводя щастливо, поведа по добър път ѡ гі поспѣш же СП 117.25 Срв. К1b 16—17 въ добро поспѣшлъ ес сънѧтью семѹ дховънѹмѹ СЕ 101а 24 3. Постарая се, положа усилия да направя нещо поспѣшмꙑ того подражат ѧꙁꙑка С 382.26 поспѣшто (погр. вм. поспѣшт, Север., с. 447, бел. под линия) на дѹховьно дѣло С 447.17 4. Побързам, ускоря хода дошъдъ халк҄доньскааго града.  отꙙжьавъ ꙁѣло. не можааше ѹже напрѣждъ поспѣшт С 561.5—6 Изч СП СЕ К С Гр εὐοδόω σπουδάζω προκόπτω ἐνεργέω Нвб поспеша, поспешавам остар ВА ЕтМл РРОДД