Исторически речник
послѣдьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
послѣдьствоватпослѣдьствѹѭ, послѣдьствѹѫ, послѣдьствѹѧ, послѣдьствѹюпослѣдьствѹш, послѣдьствѹеш, послѣдьствѹѹшпослѣдьствѹтъ, послѣдьствѹетъ, послѣдьствѹѹтъ, послѣдьствѹть, послѣдьствѹеть, послѣдьствѹѹть, послѣдьствѹт, послѣдьствѹет, послѣдьствѹѹтпослѣдьствѹмъ, послѣдьствѹемъ, послѣдьствѹѹмъ, послѣдьствѹмь, послѣдьствѹемь, послѣдьствѹѹмь, послѣдьствѹм, послѣдьствѹем, послѣдьствѹѹм, послѣдьствѹмо, послѣдьствѹемо, послѣдьствѹѹмопослѣдьствѹте, послѣдьствѹете, послѣдьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
послѣдьствѹѭтъ, послѣдьствѹѫтъ, послѣдьствѹѧтъ, послѣдьствѹютъ, послѣдьствѹѭть, послѣдьствѹѫть, послѣдьствѹѧть, послѣдьствѹють, послѣдьствѹѭт, послѣдьствѹѫт, послѣдьствѹѧт, послѣдьствѹютпослѣдьствѹвѣ, послѣдьствѹевѣ, послѣдьствѹѹвѣпослѣдьствѹта, послѣдьствѹета, послѣдьствѹѹтапослѣдьствѹте, послѣдьствѹете, послѣдьствѹѹтепослѣдьствѹпослѣдьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
послѣдьствѹмъ, послѣдьствѹмь, послѣдьствѹмпослѣдьствѹтепослѣдьствѹвѣпослѣдьствѹтапослѣдьствовахъ, послѣдьствовахь, послѣдьствовахпослѣдьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
послѣдьствовапослѣдьствовахомъ, послѣдьствовахомь, послѣдьствовахом, послѣдьствовахомꙑпослѣдьствовастепослѣдьствовашѧ, послѣдьствовашѫ, послѣдьствоваша, послѣдьствоваше, послѣдьствовахѫпослѣдьствоваховѣпослѣдьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
послѣдьствовастепослѣдьствоваахъ, послѣдьствовахъ, послѣдьствоваахь, послѣдьствовахь, послѣдьствоваах, послѣдьствовахпослѣдьствовааше, послѣдьствовашепослѣдьствовааше, послѣдьствовашепослѣдьствоваахомъ, послѣдьствовахомъ, послѣдьствоваахомь, послѣдьствовахомь, послѣдьствоваахом, послѣдьствовахомпослѣдьствоваашете, послѣдьствовашете, послѣдьствоваасте, послѣдьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
послѣдьствоваахѫ, послѣдьствовахѫ, послѣдьствоваахѹ, послѣдьствовахѹпослѣдьствовааховѣ, послѣдьствоваховѣпослѣдьствоваашета, послѣдьствовашета, послѣдьствовааста, послѣдьствовастапослѣдьствоваашете, послѣдьствовашете, послѣдьствоваасте, послѣдьствовасте
послѣдьствоват -послѣдьствѹѭ -послѣдьствѹш несв Явявам се като следствие от нещо, придружавам, съпровождам, съпътствам ꙁнаменѣ же вѣрѹѭштмъ с послѣдъствѹѭтъ М Мк 16.17А гю поспѣшъствѹѭштѹ. ꙇ слово ѹтвръждаѭштю. послѣдъствѹѭштм ꙁнаменм М Мк 16.20А не твомъ л благовѣштенмъ дѣло послѣдьствова С 249.11 Изч М А С Гр παρακολουϑέω ἐπακολουϑέω послѣдъствоват Нвб Срв последвам ОА АК НТ ЕтМл БТР АР последувам остар диал ВА АК Дюв НГер ЕтМл