Исторически речник
послѣдьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
послѣдьньпослѣдьнꙗ, послѣдьнѣпослѣдьнюпослѣдьньпослѣдьнꙗ, послѣдьнѣпослѣдьнемь, послѣдьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
послѣдьнпослѣдьньпослѣдьнпослѣдьнь, послѣдьн, послѣдьнепослѣдьнемъ, послѣдьнемьпослѣдьнѧ, послѣдьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
послѣдьнпослѣдьнхъ, послѣдьнхьпослѣдьнꙗ, послѣдьнѣпослѣдьнюпослѣдьнемапослѣдьне, послѣдьнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
послѣдьнꙗ, послѣдьнѣпослѣдьнюпослѣдьне, послѣдьнѥпослѣдьнꙗ, послѣдьнѣпослѣдьнемь, послѣдьнемъпослѣдьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
послѣдьнꙗ, послѣдьнѣпослѣдьнь, послѣдьн, послѣдьнепослѣдьнемъ, послѣдьнемьпослѣдьнꙗ, послѣдьнѣпослѣдьнпослѣдьнхъ, послѣдьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
послѣдьнпослѣдьнюпослѣдьнемапослѣдьнꙗ, послѣдьнѣпослѣдьнѧ, послѣдьнѩ, послѣдьнѭ, послѣдьне, послѣдьнѥпослѣдьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
послѣдьнѭ, послѣдьнѧ, послѣдьнѩ, послѣдьнюпослѣдьнеѭ, послѣдьнеѫ, послѣдьнѥѭ, послѣдьнѥѫ, послѣдьнеѧ, послѣдьнею, послѣдьнѥѧ, послѣдьнѥюпослѣдьнпослѣдьнѧ, послѣдьнѩ, послѣдьнѭ, послѣдьне, послѣдьнѥпослѣдьнь, послѣдьн, послѣдьнепослѣдьнꙗмъ, послѣдьнꙗмь, послѣдьнѣмъ, послѣдьнѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
послѣдьнѧ, послѣдьнѩ, послѣдьнѭ, послѣдьне, послѣдьнѥпослѣдьнꙗм, послѣдьнѣмпослѣдьнꙗхъ, послѣдьнѣхьпослѣдьнпослѣдьнюпослѣдьнꙗма, послѣдьнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
послѣдьнь, послѣдьн, послѣдьне, послѣдьнпослѣдьнꙗго, послѣдьнꙗего, послѣдьнꙗаго, послѣдьнꙗго, послѣдьнего, послѣдьнега, послѣдьнѣго, послѣдьнѣего, послѣдьнѣаго, послѣдьнѣго, послѣдьнѧго, послѣдьнѧего, послѣдьнѧаго, послѣдьнѧго, послѣдьнгопослѣдьнюмѹ, послѣдьнюемѹ, послѣдьнюѹмѹ, послѣдьнююмѹ, послѣдьнюмѹ, послѣдьнемѹ, послѣдьнмѹпослѣдьнь, послѣдьн, послѣдьне, послѣдьнпослѣдьнꙗго, послѣдьнꙗего, послѣдьнꙗаго, послѣдьнꙗго, послѣдьнего, послѣдьнега, послѣдьнѣго, послѣдьнѣего, послѣдьнѣаго, послѣдьнѣго, послѣдьнѧго, послѣдьнѧего, послѣдьнѧаго, послѣдьнѧго, послѣдьнгопослѣдьнмь, послѣдьнмь, послѣдьнмъ, послѣдьнмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
послѣдьнмь, послѣдьнмь, послѣдьнмъ, послѣдьнмъ, послѣдьнемь, послѣдьнемъ, послѣдьнѣмь, послѣдьнѣмъпослѣдьнь, послѣдьн, послѣдьне, послѣдьнпослѣдьн, послѣдьнпослѣдьнхъ, послѣдьнхъ, послѣдьнхь, послѣдьнхьпослѣдьнмъ, послѣдьнмъ, послѣдьнмь, послѣдьнмьпослѣдьнѧѧ, послѣдьнѩѧ, послѣдьнѧѩ, послѣдьнꙗѧ, послѣдьнѧꙗ, послѣдьнꙗꙗ, послѣдьнꙗа, послѣдьнее, послѣдьне, послѣдьне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
послѣдьнм, послѣдьнмпослѣдьнхъ, послѣдьнхъ, послѣдьнхь, послѣдьнхьпослѣдьнꙗꙗ, послѣдьнѣꙗ, послѣдьнꙗа, послѣдьнѣа, послѣдьнѣѣ, послѣдьнѧѧпослѣдьнююпослѣдьнма, послѣдьнмапослѣдьне, послѣдьнее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
послѣдьнꙗго, послѣдьнꙗего, послѣдьнꙗаго, послѣдьнꙗго, послѣдьнего, послѣдьнега, послѣдьнѣго, послѣдьнѣего, послѣдьнѣаго, послѣдьнѣго, послѣдьнѧго, послѣдьнѧего, послѣдьнѧаго, послѣдьнѧго, послѣдьнгопослѣдьнюмѹ, послѣдьнюемѹ, послѣдьнюѹмѹ, послѣдьнююмѹ, послѣдьнюмѹ, послѣдьнемѹ, послѣдьнмѹпослѣдьне, послѣдьнеепослѣдьнꙗго, послѣдьнꙗего, послѣдьнꙗаго, послѣдьнꙗго, послѣдьнего, послѣдьнега, послѣдьнѣго, послѣдьнѣего, послѣдьнѣаго, послѣдьнѣго, послѣдьнѧго, послѣдьнѧего, послѣдьнѧаго, послѣдьнѧго, послѣдьнгопослѣдьнмь, послѣдьнмь, послѣдьнмъ, послѣдьнмъпослѣдьнмь, послѣдьнмь, послѣдьнмъ, послѣдьнмъ, послѣдьнемь, послѣдьнемъ, послѣдьнѣмь, послѣдьнѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
послѣдьне, послѣдьнеепослѣдьнꙗꙗ, послѣдьнꙗа, послѣдьнꙗѧ, послѣдьнѧѧ, послѣдьнѣꙗ, послѣдьнѣа, послѣдьнѣѣпослѣдьнхъ, послѣдьнхъ, послѣдьнхь, послѣдьнхьпослѣдьнмъ, послѣдьнмъ, послѣдьнмь, послѣдьнмьпослѣдьнꙗꙗ, послѣдьнꙗа, послѣдьнꙗѧ, послѣдьнѧѧ, послѣдьнѣꙗ, послѣдьнѣа, послѣдьнѣѣпослѣдьнм, послѣдьнм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
послѣдьнхъ, послѣдьнхъ, послѣдьнхь, послѣдьнхьпослѣдьнпослѣдьнююпослѣдьнма, послѣдьнмапослѣдьнꙗꙗ, послѣдьнꙗа, послѣдьнѣꙗ, послѣдьнѣа, послѣдьнѣѣ, послѣдьнѧѧпослѣдьнѧѧ, послѣдьнѩѧ, послѣдьнее, послѣдьнѥѥ, послѣдьнеѥ, послѣдьнꙗѧ, послѣдьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
послѣдьн, послѣдьнепослѣдьнѭѭ, послѣдьнеѭ, послѣдьнѧѧ, послѣдьнѩѧ, послѣдьнююпослѣдьнеѭ, послѣдьнеѫ, послѣдьнѥѭ, послѣдьнѥѫ, послѣдьнѭѭ, послѣдьнеѧ, послѣдьнею, послѣдьнѥѧ, послѣдьнѥюпослѣдьн, послѣдьнѣпослѣдьнѧѧ, послѣдьнѩѩ, послѣдьнѩѧ, послѣдьнꙗѧ, послѣдьнѭѭ, послѣдьнее, послѣдьнѥе, послѣдьнѧпослѣдьнхъ, послѣдьнхъ, послѣдьнхь, послѣдьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
послѣдьнмъ, послѣдьнмъ, послѣдьнмь, послѣдьнмьпослѣдьнѧѧ, послѣдьнѩѩ, послѣдьнѩѧ, послѣдьнꙗѧ, послѣдьнѭѭ, послѣдьнее, послѣдьнѥе, послѣдьнѧпослѣдьнм, послѣдьнмпослѣдьнхъ, послѣдьнхъ, послѣдьнхь, послѣдьнхьпослѣдьнпослѣдьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
послѣдьнма, послѣдьнмапослѣдьнѣ, послѣдьнѣшпослѣдьнѣшапослѣдьнѣшѹ, послѣдьнѣшюпослѣдьнѣпослѣдьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
послѣдьнѣшемь, послѣдьнѣшемъпослѣдьнѣшпослѣдьнѣпослѣдьнѣше, послѣдьнѣшпослѣдьнѣшь, послѣдьнѣшъпослѣдьнѣшемъ, послѣдьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
послѣдьнѣшѧпослѣдьнѣшпослѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхьпослѣдьнѣшапослѣдьнѣшѹ, послѣдьнѣшюпослѣдьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
послѣдьнѣе, послѣдьнѣ, послѣдьнѣшепослѣдьнѣшапослѣдьнѣшѹ, послѣдьнѣшюпослѣдьнѣе, послѣдьнѣ, послѣдьнѣшепослѣдьнѣшапослѣдьнѣшемь, послѣдьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
послѣдьнѣшпослѣдьнѣе, послѣдьнѣпослѣдьнѣша, послѣдьнѣшпослѣдьнѣшь, послѣдьнѣшъпослѣдьнѣшемъ, послѣдьнѣшемьпослѣдьнѣша, послѣдьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
послѣдьнѣшпослѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхьпослѣдьнѣшпослѣдьнѣшѹ, послѣдьнѣшюпослѣдьнѣшемапослѣдьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
послѣдьнѣшѧ, послѣдьнѣшѫ, послѣдьнѣшепослѣдьнѣшпослѣдьнѣшѫ, послѣдьнѣшѧ, послѣдьнѣшѹпослѣдьнѣшеѭ, послѣдьнѣшеѫ, послѣдьнѣшеѧ, послѣдьнѣшеюпослѣдьнѣшпослѣдьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
послѣдьнѣшѧ, послѣдьнѣшѫ, послѣдьнѣшепослѣдьнѣшь, послѣдьнѣшъпослѣдьнѣшамъ, послѣдьнѣшамьпослѣдьнѣшѧ, послѣдьнѣше, послѣдьнѣшѫпослѣдьнѣшампослѣдьнѣшахъ, послѣдьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
послѣдьнѣшпослѣдьнѣшѹ, послѣдьнѣшюпослѣдьнѣшамапослѣдьнѣ, послѣдьнѣшпослѣдьнѣшаго, послѣдьнѣшаего, послѣдьнѣшааго, послѣдьнѣшагопослѣдьнѣшѹмѹ, послѣдьнѣшѹемѹ, послѣдьнѣшѹѹмѹ, послѣдьнѣшѹмѹ, послѣдьнѣшюмѹ, послѣдьнѣшюемѹ, послѣдьнѣшюѹмѹ, послѣдьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
послѣдьнѣпослѣдьнѣшаго, послѣдьнѣшаего, послѣдьнѣшааго, послѣдьнѣшагопослѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмъ, послѣдьнѣшмъпослѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмъ, послѣдьнѣшмъпослѣдьнѣпослѣдьнѣше, послѣдьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
послѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхь, послѣдьнѣшхьпослѣдьнѣшмъ, послѣдьнѣшмъ, послѣдьнѣшмьпослѣдьнѣшѧѧ, послѣдьнѣшее, послѣдьнѣшѫѫпослѣдьнѣшм, послѣдьнѣшмпослѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхьпослѣдьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
послѣдьнѣшѹю, послѣдьнѣшююпослѣдьнѣшма, послѣдьнѣшмапослѣдьнѣе, послѣдьнѣ, послѣдьнѣшее, послѣдьнѣшепослѣдьнѣшаго, послѣдьнѣшаего, послѣдьнѣшааго, послѣдьнѣшагопослѣдьнѣшѹмѹ, послѣдьнѣшѹемѹ, послѣдьнѣшѹѹмѹ, послѣдьнѣшѹмѹ, послѣдьнѣшюмѹ, послѣдьнѣшюемѹ, послѣдьнѣшюѹмѹ, послѣдьнѣшюмѹпослѣдьнѣе, послѣдьнѣ, послѣдьнѣшее, послѣдьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
послѣдьнѣшаго, послѣдьнѣшаего, послѣдьнѣшааго, послѣдьнѣшагопослѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмъ, послѣдьнѣшмъпослѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмъ, послѣдьнѣшмъпослѣдьнѣе, послѣдьнѣ, послѣдьнѣшее, послѣдьнѣшепослѣдьнѣшаꙗ, послѣдьнѣшаѣ, послѣдьнѣшаѧпослѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхь, послѣдьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
послѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмъ, послѣдьнѣшмъпослѣдьнѣшаꙗ, послѣдьнѣшаѣ, послѣдьнѣшаѧпослѣдьнѣшм, послѣдьнѣшмпослѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхь, послѣдьнѣшхьпослѣдьнѣшпослѣдьнѣшѹю, послѣдьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
послѣдьнѣшма, послѣдьнѣшмапослѣдьнѣшꙗ, послѣдьнѣшѣ, послѣдьнѣшаꙗпослѣдьнѣшѧѧ, послѣдьнѣшѧѩ, послѣдьнѣшѫѫ, послѣдьнѣшаѧ, послѣдьнѣшее, послѣдьнѣшеѥпослѣдьнѣшпослѣдьнѣшѫѫ, послѣдьнѣшѫѭ, послѣдьнѣшѧѧ, послѣдьнѣшѧѩ, послѣдьнѣшююпослѣдьнѣшѫѫ, послѣдьнѣшѫѭ, послѣдьнѣшѧѧ, послѣдьнѣшѧѩ, послѣдьнѣшюю, послѣдьнѣшеѭ, послѣдьнѣшеѫ, послѣдьнѣшеѧ, послѣдьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
послѣдьнѣшпослѣдьнѣшꙗ, послѣдьнѣшѣпослѣдьнѣшѧѧ, послѣдьнѣшѧѩ, послѣдьнѣшѫѫ, послѣдьнѣшаѧ, послѣдьнѣшее, послѣдьнѣшеѥпослѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхь, послѣдьнѣшхьпослѣдьнѣшмъ, послѣдьнѣшмъ, послѣдьнѣшмь, послѣдьнѣшмьпослѣдьнѣшѧѧ, послѣдьнѣшѧѩ, послѣдьнѣшѫѫ, послѣдьнѣшаѧ, послѣдьнѣшее, послѣдьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
послѣдьнѣшм, послѣдьнѣшмпослѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхъ, послѣдьнѣшхь, послѣдьнѣшхьпослѣдьнѣшпослѣдьнѣшѹю, послѣдьнѣшююпослѣдьнѣшма, послѣдьнѣшма
послѣдьн҄ь - прил 1. Последен, след който не следва друг, с който се свършва, краен не ꙁдеш отъ тѫдѣ. доньдеже въꙁдас послѣдьн кодрантъ М Мт 5.26 З.Срв. Лк 12.59 М З мьноѕ же бодѫтъ (!) пръв послѣдьн. ꙇ послѣдьн пръв М Мт 19.30 ЗI, А, СК. Срв. Мт 20.16 М, ЗI, А;Мк 10.31 М, З;Лк 13.30 М на негоже оца ... въꙁлагаеш. пръвое  послѣдьнее сповѣдане СЕ 92а 9 2. Прен. Най–низък, най–долен, най–лош шъдъ сѧд на послѣдьнмь мѣстѣ М Лк 14.10 З А СК тогда наьнеш съ стѹдомъ послѣдьнее мѣсто дръжат М Лк 14.9 З А СК ꙁгонтъ тѧ. гь трѧсавце ютрънѣѣ. послѣдьнѣѣ ѩꙁе СЕ 49а 6 послѣдьнѫѭ съмрьть да прмѫтъ С 62.17 3. Който е споменат преди това ꙇ бѫдетъ послѣдьнѣа лесть горьш пръвꙑѩ М Мт 27.64 Срв. С439.23 4. Като същ. послѣдьн҄ꙗ, послѣдьн҄ꙗꙗ ср мн τὰ ἔσχατα Последното състояние, смъртта, краят бѫдѫтъ послѣдьнѣ лвка того горьша пръвꙑхъ М Мт 12.45 З.Срв. Лк 11.26 М З раꙁѹмѣѭ въ послѣдьнѣа іхъ СП 72.17 5. Като същ. послѣдьн҄ м мн οἱ ἔσχατοι a) Последните; тези, които са в края даждь мъ мъꙁдѫ. наенъ отъ послѣдьнхъ до пръвꙑхъ М Мт 20.8 ЗI А СК b) Най–долните хора, най–нискостоящите схождаахѫ еднъ по едномѹ. наьнъше отъ старецъ до послѣдьнхъ М Йо 8.9 6. Като нареч. послѣдьн҄е После, накрая послѣдьне же бѣсъ рее къ рабѹ С 554.21 7. Като същ. послѣдьн҄ѧѩ ж мн αἱ ὕστεραι Тези, които са дошли покъсно, закъснелите послѣдьн҄ѧѧ же рѣшꙙ отврьꙁ  намъ С 369.12 до послѣдьн҄ꙗаго ꙁдꙑханьꙗ ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς До края на живота си, до смъртта си до послѣдьнѣаго. ꙁдꙑханѣ твоего СЕ 87а 10 отъ послѣдьн҄хъ ꙁемлѩ ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς От край земя, от краищата на земята вьсѣ елко вьсхотѣ створ гь. на нбсе ї на ꙁемлі ... въꙁносѩ облакꙑ отъ послѣдьнїхъ ꙁемлѩ. млънѩ въ дождь створ СП 134.7 послѣдьн҄ дьнь ἡ ἐσχάτη ἡμέρα Краят, свършекът на света ѣдꙑ моѭ плъть  пѩ моѭ кръвь. ꙇматъ жвота вѣънааго. аꙁъ вьскрѣшѫ  въ послѣдьн дьнь М Йо 6.54 З, А.Срв. Йо 6.44 М, З, А;Йо 6.40 М, З, А;Йо 6.39 М З А слово еже глахъ то сѫдтъ емѹ въ послѣдьн дьнь М Йо 12.48 З съпасен людьмъ тѣмъ вь послѣдьнꙙѧ дьн обѣшта С 347.14—15 М З А СК СП СЕ С Гр ἔσχατος τελευταῖος ὕστερος ὁ εἰς ὕστερον παντελής τὰ ἔσχατα послѣдъні послѣдън послѣдьні послѣдъні послѣдьньі послѣдьн послѣдьн Нвб последен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА