Исторически речник
послѹховат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
послѹховатпослѹхѹѭ, послѹхѹѫ, послѹхѹѧ, послѹхѹюпослѹхѹш, послѹхѹеш, послѹхѹѹшпослѹхѹтъ, послѹхѹетъ, послѹхѹѹтъ, послѹхѹть, послѹхѹеть, послѹхѹѹть, послѹхѹт, послѹхѹет, послѹхѹѹтпослѹхѹмъ, послѹхѹемъ, послѹхѹѹмъ, послѹхѹмь, послѹхѹемь, послѹхѹѹмь, послѹхѹм, послѹхѹем, послѹхѹѹм, послѹхѹмо, послѹхѹемо, послѹхѹѹмопослѹхѹте, послѹхѹете, послѹхѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
послѹхѹѭтъ, послѹхѹѫтъ, послѹхѹѧтъ, послѹхѹютъ, послѹхѹѭть, послѹхѹѫть, послѹхѹѧть, послѹхѹють, послѹхѹѭт, послѹхѹѫт, послѹхѹѧт, послѹхѹютпослѹхѹвѣ, послѹхѹевѣ, послѹхѹѹвѣпослѹхѹта, послѹхѹета, послѹхѹѹтапослѹхѹте, послѹхѹете, послѹхѹѹтепослѹхѹпослѹхѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
послѹхѹмъ, послѹхѹмь, послѹхѹмпослѹхѹтепослѹхѹвѣпослѹхѹтапослѹховахъ, послѹховахь, послѹховахпослѹхова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
послѹховапослѹховахомъ, послѹховахомь, послѹховахом, послѹховахомꙑпослѹховастепослѹховашѧ, послѹховашѫ, послѹховаша, послѹховаше, послѹховахѫпослѹховаховѣпослѹховаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
послѹховастепослѹховаахъ, послѹховахъ, послѹховаахь, послѹховахь, послѹховаах, послѹховахпослѹховааше, послѹховашепослѹховааше, послѹховашепослѹховаахомъ, послѹховахомъ, послѹховаахомь, послѹховахомь, послѹховаахом, послѹховахомпослѹховаашете, послѹховашете, послѹховаасте, послѹховасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
послѹховаахѫ, послѹховахѫ, послѹховаахѹ, послѹховахѹпослѹховааховѣ, послѹховаховѣпослѹховаашета, послѹховашета, послѹховааста, послѹховастапослѹховаашете, послѹховашете, послѹховаасте, послѹховасте
послѹховат -послѹхѹѭ -послѹхѹш несв Свидетелствам за истинността, потвърждавам то само твормо послѹхѹ. ꙗко богъ стъ сце хвалмꙑ. ненаѹенꙑм ѧꙁꙑкꙑ С 324.11 послѹхѹтъ м мѫдрост слово С 389.5 пꙑтате псанꙗ. ꙗкоже слꙑшасте. отъ владꙑкꙑ. ꙗко та сѫтъ послѹхѹѭшта о н҄емь С 324.14—15 Изч С Гр μαρτυρέω Нвб Срв послух м