Исторически речник
послѹжт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
послѹжтпослѹжѫ, послѹжѹпослѹжшпослѹжтъ, послѹжть, послѹжтпослѹжмъ, послѹжмь, послѹжм, послѹжмопослѹжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
послѹжѧтъ, послѹжѧть, послѹжѧтпослѹжвѣпослѹжтапослѹжтепослѹжпослѹж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
послѹжмъ, послѹжмь, послѹжмпослѹжтепослѹжвѣпослѹжтапослѹжхъ, послѹжхь, послѹжхпослѹж
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
послѹжпослѹжхомъ, послѹжхомь, послѹжхом, послѹжхмꙑпослѹжстепослѹжшѧ, послѹжшѫ, послѹжша, послѹжше, послѹжхѫпослѹжховѣпослѹжста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
послѹжстепослѹжаахъ, послѹжахъ, послѹжаахь, послѹжахь, послѹжаах, послѹжахпослѹжааше, послѹжашепослѹжааше, послѹжашепослѹжаахомъ, послѹжахомъ, послѹжаахомь, послѹжахомь, послѹжаахом, послѹжахомпослѹжаашете, послѹжашете, послѹжаасте, послѹжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
послѹжаахѫ, послѹжахѫ, послѹжаахѹ, послѹжахѹпослѹжааховѣ, послѹжаховѣпослѹжаашета, послѹжашета, послѹжааста, послѹжастапослѹжаашете, послѹжашете, послѹжаасте, послѹжасте
послѹжт -послѹжѫ -послѹжш св 1. Извърша действия или задължения в нечия полза, послужа, погрижа се, помогна снъ лвскꙑ. не прде бо да послѹжѧтъ емѹ. нъ послѹжтъ.  дат дшѫ своѭ. ꙇꙁбавлене ꙁа мъногꙑ М Мт 20.28 ЗI, ЗП. Срв. Мк 10.45 М З А г когда тѧ вдѣхомъ алѫща ... л больна л вь темьнц. ꙇ не послѹжхомъ тебѣ М Мт 25.44 З А  аще кто мнѣ послѹжтъ. по мнѣ да ходтъ СК Йо 12.26 ое прѣпдⷪобне ... нщѧѧ въꙁлѹб.  смъ дов(о)лно послѹж Е 23б 12 да ... рѫкоѭ твоеѭ крѣпъкоѭ. послѹжтъ т СЕ 24b 23 же могѫтъ тебѣ  болѣꙁнемъ твомъ послѹжт С 170.6—7 бѫд страшьнѹѹмѹ танѹ. съкръвенѹ послѹж ѹдес С 247.13 доньдеже смъ въ крѣпост тѣлесьнѣ. послѹжт  поработат отцемъ С 286.24 Прислужа, служа [обикновено на трапеза за поднасяне на ястия, напитки и др.]. прѣпоѣшетъ сѧ  посадтъ ѩ.  мнѫвъ послѹжтъ мъ М Лк 12.37 З А СК 2. Послужа [на Бога], окажа почит, принеса жертва гю бу своемѹ поклонш сѧ ꙇ томѹ едномѹ послѹжш З Мт 4.10 А, СК, Б.Срв. Лк 4.8 М стоѣвꙑ вꙿсѭ нощь послѹжь оцю своемѹ нбсънѹмѹ СЕ 48b 5 М З А СК Б ЗП Е СЕ С Гр διακονέω λατρεύω ὑπουργέω ἀντέχομαι δουλεύω Нвб Срв послужа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА