Исторически речник
посадт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посадтпосаждѫ, посаждѹпосадшпосадтъ, посадть, посадтпосадмъ, посадмь, посадм, посадмопосадте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посадѧтъ, посадѧть, посадѧтпосадвѣпосадтапосадтепосадпосад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посадмъ, посадмь, посадмпосадтепосадвѣпосадтапосадхъ, посадхь, посадхпосад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посадпосадхомъ, посадхомь, посадхом, посадхмꙑпосадстепосадшѧ, посадшѫ, посадша, посадше, посадхѫпосадховѣпосадста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посадстепосаждаахъ, посаждахъ, посажахъ, посаждаахь, посаждахь, посажахь, посаждаах, посаждах, посажахпосаждааше, посаждаше, посажашепосаждааше, посаждаше, посажашепосаждаахомъ, посаждахомъ, посажахомъ, посаждаахомь, посаждахомь, посажахомь, посаждаахом, посаждахом, посажахомпосаждаашете, посаждашете, посажашете, посаждаасте, посаждасте, посажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
посаждаахѫ, посаждахѫ, посажахѫ, посаждаахѹ, посаждахѹ, посажахѹпосаждааховѣ, посаждаховѣ, посажаховѣпосаждаашета, посаждашета, посажашета, посаждааста, посаждаста, посажастапосаждаашете, посаждашете, посажашете, посаждаасте, посаждасте, посажасте
посадт -посаждѫ -посадш св 1. Поставя, настаня посад го тѹ въ то црькꙿвц  повелѣ да же хотꙙтъ вълаꙁт к н҄емѹ С 555.24 Образно. посад ї въ ра пштꙙ С 8.29 Сложа някого да седне, настаня някого [за хранене]. повелѣ мъ посадт вьсѧ народꙑ ... на сподꙑ на трѣвѣ ꙁеленѣ М Мк 6.39 З посадте ѩ на сподꙑ по пѧт десѧтъ М Лк 9.14 З посадшѧ вьсѧ М Лк 9.15 З ѣко прѣпоѣшетъ сѧ  посадтъ ѩ.  мнѫвъ послѹжтъ мъ М Лк 12.37 З А СК 2. Прен. Изравня, приравня [по ранг, положение] да посадтꙑї съ кънѩѕ съ кънѩѕі людеі своїхъ СП 112.8 3. Прен. Възцаря, направя владетел посаждѫ на прѣстолѣ твоемь СП 131.11 Изч М З А СК СП С Гр ἀνακλίνω κατακλίνω καϑίζω τίϑημαι Нвб Срв посадя, посаждам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА