Исторически речник
порѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
порѫтпорѫѫ, порѫѹпорѫшпорѫтъ, порѫть, порѫтпорѫмъ, порѫмь, порѫм, порѫмопорѫте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
порѫѧтъ, порѫѧть, порѫѧтпорѫвѣпорѫтапорѫтепорѫпорѫ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
порѫмъ, порѫмь, порѫмпорѫтепорѫвѣпорѫтапорѫхъ, порѫхь, порѫхпорѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
порѫпорѫхомъ, порѫхомь, порѫхом, порѫхмꙑпорѫстепорѫшѧ, порѫшѫ, порѫша, порѫше, порѫхѫпорѫховѣпорѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
порѫстепорѫаахъ, порѫахъ, порѫаахь, порѫахь, порѫаах, порѫахпорѫааше, порѫашепорѫааше, порѫашепорѫаахомъ, порѫахомъ, порѫаахомь, порѫахомь, порѫаахом, порѫахомпорѫаашете, порѫашете, порѫаасте, порѫасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
порѫаахѫ, порѫахѫ, порѫаахѹ, порѫахѹпорѫааховѣ, порѫаховѣпорѫаашета, порѫашета, порѫааста, порѫастапорѫаашете, порѫашете, порѫаасте, порѫасте
порѫт -порѫѫ -порѫш св 1. Възложа, натоваря порѫено емꙋ бꙑстъ манастꙑръско стротельство С 285.22—23 ꙗко ѹт нѣхъ порѫен. не бꙑшꙙ достон своѭ ꙁълобоѭ С 333.14 мьнѣ порѫ бъ. сѹгѹбь даудовъ пѫтъ С 361.3 2. [С]годя, обруча [остар.], обвържа посъланъ бꙑстъ агг҄елъ гаврлъ къ дѣвц. обрѫенѣ мѫжѹ а не прлѣпꙿнѣ. порѫенѣ їѡсфѹ ... ъсо рад порѫенѣ. да не въскорѣ раꙁѹмѣтъ льстьць танꙑ С 245.21, 22 порѫенаꙗ ж ед [ἡ] μεμνηστευμένη, ἡ μνηστευϑεῖσα Сгодената, обручената да того рад владꙑка. с порѫенꙑѧ ꙁде. да льстьца ѹтатъ сꙙ. порѫенаа бо номѹ повнъна стъ С 246.1, 2 Изч С Гр ἐγχειρίζω πιστεύω μνηστεύω Нвб Срв поръчам, поръчвам НТ Дюв БТР АР ДА поруча остар диал НТ Дюв НГер ЕтМл